เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 2562 - นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า ในการประชุมสภาผู้แทนราษฏรเมื่อวันที่ 4 ธ.ค.ที่ผ่าน ตนได้ตั้งกระทู้ถามนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนรอบโรงงานน้ำตาลราชบุรี อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

 

          เนื่องจากที่ผ่านมาประชาชนรอบโรงงานน้ำตาลราชบุรี ได้รับความเดือดร้อนจากฝุ่นละอองและกลิ่นเหม็นจากโรงงานน้ำตาลเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีประชาชนได้มีการลงชื่อร้องเรียนเข้ามายังตน และเวลานี้ใกล้เวลาที่โรงงานน้ำตาลทั่วประเทศจะเริ่มหีบอ้อยเพื่อผลิตน้ำตาลตามฤดูกาลการผลิตปี 62 จึงต้องถามหาแนวทางการลดปัญหาความเดือดร้อนของชาวราชบุรีจากกระทรวงอุตสาหกรรม ว่า ทางกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ตรวจสอบในปัญหาดังกล่าวและได้ดำเนินการเยียวยา ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่รอบโรงานน้ำตาลราชบุรีหรือไม่ นอกจากนี้กระทรวงอุตสาหกรรม มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมใดบ้าง ที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงงานน้ำตาลทั่วประเทศ ได้ดำเนินการในการลดปัญหาฝุ่นละอองและกลิ่นเหม็นของโรงงานหรือไม่

 

          นายอัครเดช กล่าวว่า นายสุริยะ ในฐานะรัฐมนตรีที่กำกับดูแลได้ชี้แจงว่า ทางอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี ได้มีหนังสือสั่งให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่สายพานลำเลียงกากชานอ้อยและสายพานลำเลียงขี้เถ้า มีฝุ่น กระจาย และมีลมพัดกระโชก โดยให้โรงงานมีมาตรการเพิ่มเติมเพื่อป้องกันฝุ่นจากชานอ้อย โดยให้มีการติดตั้งหัวฉีดน้ำเพิ่มอีก 2 จุดรวมเป็น 3 จุด ซึ่งทางโรงงานได้ดำเนินการติดตั้งหัวฉีดน้ำเรียบร้อย หลังจากนั้น สำนักงานอุตสาหกรรมราชบุรีมีหนังสือให้โรงงานประกอบกิจการด้วยความระมัดระวังและควบคุมการทำงานของชุดสายพานลำเลียงจากชานอ้อย ให้ทำงานให้อย่างมีประสิทธิภาพอย่าให้เกิดปัญหา

 

          โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรีได้เข้าตรวจสอบโรงงาน ประเด็นที่ชาวบ้านร้องเรียน ว่าทางโรงงานมีฝุ่นละอองและเขม่าควันฟุ้งกระจายเมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าโรงงานอยู่ในระหว่างหยุดประกอบกิจการชั่วคราวเพื่อปรับปรุงเครื่องจักรและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเกิดลมพายุในพื้นที่ทำให้แผ่นกันฝุ่นฉีกขาดทำให้มีฝุ่นละอองออกไปนอกโรงงาน ซึ่งหลังจากตรวจสอบแล้วทั้งทางด้านของกระทรวงอุตสาหกรรมก็ได้จะได้สั่งการให้โรงงานจัดการปรับปรุงแก้ไข ซึ่งได้แก้ไขด้วยความเรียบร้อย
       

          ในส่วนของการนำวัตถุดิบที่โรงงานน้ำตาลไม่ใช้แล้วไปใช้ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยเปลี่ยนขยะหรือของเสียไปใช้เป็นวัตถุดิบทดแทน ซึ่งชานอ้อยที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองนี้นำไปใช้ประโยชน์ให้หลากหลาย อาทิ นำไปเป็นส่วนผสมปุ๋ยหมัก หรือใช้เป็นอินทรีย์วัตถุปรับปรุงดิน นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิง หรือนำไปผลิตเป็นกระดานไม้อัด ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อลดปริมาณการเก็บกองชานอ้อยอันจะลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองได้อย่างยั่งยืน สำหรับกลิ่นที่เกิดจากกากการผลิตน้ำตาลนั้น มีการใช้น้ำกากสะอาดเป็นวัตถุดิบผลิตไบโอแก๊ส เพื่อนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับหม้อไอน้ำได้ สำหรับการป้องกันกลิ่นอันเกิดจากการผลิตได้
     

            นายอัครเดช กล่าวอีกว่า นอกจากนี้กระทรวงอุตสาหกรรมได้กำหนดเป็นพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ของ จ.ราชบุรี ประกอบด้วย เทศบาลเมืองบ้านโป่ง เทศบาลเมืองท่าผา เทศบาลตำบลเบิกไพร และตำบลปากแรด โดยการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมดังกล่าว ครม. มีความเห็นชอบไปเมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2559 ให้เป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรม ให้สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน