รัฐสภา - 4 ธันวาคม 2562 - ผู้สื่อข่าวรายงานถึงการนับองค์ประชุมสภาฯ ก่อนที่จะนับคะแนนใหม่ในญัตติด่วน ขอให้สภา​ฯ ตั้งกมธ.วิสามัญ ศึกษาผลกระทบจากการกระทำประกาศและคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และการใช้อำนาจของ หัวหน้า คสช.  ตามมาตรา 44  ซึ่งผลการนับองค์ประชุมปรากฎว่ามีผู้แสดงตนต่อที่ประชุม 259  คนถือว่าเกินกึ่งหนึ่ง ทำให้สภาฯ ดำเนินการขอนับคะแนนใหม่ในญัตติดังกล่าวได้ 


 

 

 

 

เปิดชื่อ10 ส.ส.ฝ่ายค้านร่วมแสดงตน

 

              อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบพบว่า มีส.ส.ของพรรคฝ่ายค้าน ได้แสดงตนเพื่อนับเป็นองค์ประชุม จำนวน 10 คน แบ่งเป็น พรรคเพื่อไทย 3 คน ได้แก่ นายขจิต ชัยนิคม ส.ส. อุดรธานี , น.ส.พรพิมล ธรรมสาร ส.ส.ปทุมธานี, นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ส.ส.กทม., พรรคอนาคตใหม่ 2 คน ได้แก่ พ.ต.ท.ฐนภัทร กิตติวงศา ส.ส. จันทบุรี และนายจารึก ศรีอ่อน ส.ส.จันทบุรี, พรรคเศรษฐกิจใหม่ 4 คน ได้แก่ นายภาสกร เงินเจริญกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ, นายมนูญ สิวาภิรมย์รัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ, นางมารศรี ขจรเรืองโรจน์ ส.ส. บัญชีรายชื่อ, นายสุภดิช อากาศฤกษ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และ พรรคประชาชาติ 1 คนได้แก่ นายอนุมัติ ซูสารอ ส.ส.ปัตตานี 

 

 

เปิดชื่อ10 ส.ส.ฝ่ายค้านร่วมแสดงตน

 

 

             ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับการนับคะแนนใหม่ในญัตติดังกล่าว ส.ส.ที่ไม่ได้แสดงตนนับเป็นองค์ประชุม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นของพรรคฝ่ายค้าน ไม่ได้ใช้สิทธิลงคะแนน ทำให้ผลเบื้องต้นของการลงมติใหม่ในญัตติดังกล่าว ของที่ประชุมไม่เห็นด้วยกับการตั้งกมธ.วิสามัญเพื่อศึกษาผลกระทบจากการกระทำประกาศและคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และการใช้อำนาจของ หัวหน้า คสช.  ตามมาตรา 44.