คมชัดลึกออนไลน์ 4 เมษายน 2563
คมชัดลึกออนไลน์
การเมือง

สภาฯถกญัตติผลกระทบคำสั่งคสช.

21 พฤศจิกายน 2562 - 13:34 น.
สภา,ญัตติ,แก้ไขรัฐธรรมนูญ,คำสั่งคสช
การเมือง

Shares :
เปิดอ่าน 427 ครั้ง

สภาฯ เริ่มถกญัตติ ผลกระทบคำสั่งคสช. 7 ญัตติ ปิยบุตรยุส.ส.โละมรดกบาป


รัฐสภา  21 พฤศจิกายน 2562  สภาฯเริ่มถกญัตติ ผลกระทบคำสั่งคสช. 7 ญัตติแล้ว ปิยบุตรยุส.ส.โละมรดกบาปคสช. ย้ำเจตนาสถาปนาปชต.​ต้องโละเผด็จการที่ฝังในกม. แฉ "ส.ส.รบ."จ่อโหวตไม่หนุน ด้านเด็ก พปชร.ขอถอนญัตติ ดองสอบ ผู้บริหารท้องถิ่น


 

 

 

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุม เข้าสู่การพิจารณาญัตติด่วน ในกลุ่มญัตติที่ว่าการขอตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญ เพื่อศึกษาคำสั่งหรือประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จำนวน 7 ญัตติ อาทิ ญัตติด่วน เรื่อง ให้สภาผู้แทนราษฎรตั้ง กมธ.วิสามัญเพื่อศึกษาผลกระทบจากการกระทำ ประกาาศและคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และการใช้อำนาจของหัวหน้า คสช. มาตรา 44 ซึ่งนายปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่และคณะเสนอ,ญัตติด่วน เรื่อง ตั้งกมธ.วิสามัญ เรื่องการดำเนินการกับผู้บริหารท้องถิ่นและผู้มีตำแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ระหว่างถูกตรวจสอบตามคำสั่ง คสช. ซึ่งนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์  ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ และคณะเสนอ

 

ญัตติด่วน เรื่องให้ตั้งกมธ.วิสามัญ ศึกษาผลกระทบและหาแนวทาางแก้ไข ผลจาากประกาศและคำสั่งคณะปฏิวัติคณะต่างๆ ประกาศและคำสั่งของคสช. คำสั่งหัวหน้าคสช. และศึกษาผลกระทบและความเหมาะสมของกฎหมายที่บัญญัติ โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อหาแนวทางปรับแก้ไขให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองที่เปลี่ยนแปลง โดยนายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.ตรัง พรรคประชาธิปัตย์และคณะเสนอ, ญัตติด่วน เรื่อง ตั้งกมธ.วิสามัญ พิจารณาผลกระทบจาากคำสั่ง หัวหน้า คสช. ที่เกียวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการตำรวจ โดยพล.ต.ท.วิศณุ ม่วงแพรสี ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย และคณะเสนอ เป็นต้น 


ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

 

โดยนายปิยบุตร อภิปรายนำเสนอญัตติตอนหนึ่ง ว่า การออกคำสั่งหรือประกาศของคสช. คือการเรียกร้องเคารพอำนาจของคสช​.ไม่ใช่การเคารพกฎหมาย ทั้งนี้การยึดอำนาจ ปี 2557 และการใช้อำนาจของคสช.​ตลอด 5 ปี สร้างประวัติศาสตร์ใหม่ คือ 1.คสช. ออกประกาศและคำสั่งมากที่สุด รวม 565 ฉบับ และมีรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว และรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 , 2. เป็นคณะรัฐประหารที่มีอำนาจมากที่สุด เพราะมีรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ฉบับถาวรบังคับใช้ ซึ่งผ่านการทำประชามติ ให้อำนาจพิเศษ ตามมาตรา 44 กับคนรัฐประหาร คงอยู่ต่อไปตามบทบัญญัติมาตรา 279

 

 

3. รับรองประกาศ คำสั่ง ไว้อย่างรัดกุม ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ด้วยการมีบทบัญญัติ มาตรา 279 ดังนั้นต้องทะลายเกราะคุ้มกันดังกล่าว , 4. ประกาศ คำสั่ง คสช. กระทบทุกแวดวง ไม่ใช่มีเป้าหมายทางการเมือง หรือจัดการศัตรูทางการเมือง หรือจำกัดสิทธิบุคคลเท่านั้น แต่กระทบกับชีวิตประชาชน เช่น ป่าไม้ ประมง  การศึกษา แทรกแซงองค์กรอิสระ ตำรวจ ปราบผู้มีอิทธิพล สิ่งแวดล้อม กระบวนการยุติธรรม 

 

นายปิยบุตร อภิปรายด้วยว่า แม้คำสั่งประกาศ คสช.​จะถูกยกเลิกไปแล้ว 78 ฉบับ แต่ยังมีประกาศ คำสั่งอีกหลายฉบับที่กระทบสิทธิเสรีภาพประชาชนไม่ถูกยกเลิก ดังนั้น ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ได้เสนอเสนอร่างพ.ร.บ. เพื่อยกเลิกประกาศคำสั่งคสช.​จำนวน 17 ฉบับที่ตกค้าง นอกจากนั้นพบว่าคำสั่ง ประกาศ คสช. ยังถูกฝังไว้ในพระราชบัญญัติ ซึ่งถือเป็นมรดกบาป ที่ทำให้ประเทศไทยมีระบบกฎหมาย 2 ระบบคู่กันโดยไม่รู้ตัว และมีเนื้อหาขัดกับรัฐธรรมนูญ 2560  และทำให้ประเทศไทยกลายเป็นรัฐทหาร  เพื่อให้ทหารเข้ามามีบทบาททางการเมือง จึงสมควรตั้งกมธ. ศึกษาคำสั่ง ประกาศ คสช. เพื่อแปรกฎหมายที่ถูกต้องตามระบบ และกฎหมายปกติ หากฉบับใดละเมิดสิทธิมนุษยชนร้ายแรง ให้ยกเลิกและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ

 

"ผมได้ยินข่าวว่า ส.ส. ซีกรัฐบาล ที่แม้ลงชื่อเสนอญัตติ น่าจะลงมติไม่เห็นด้วย ทั้งที่ ส.ส.ที่เสนอญัตติขอตั้ง กมธ.​ ควรยกมือสนับสนุน หากส.ส.เสนอญัตติ ลงคะแนนไม่ตั้งจะแปลก ผมมองว่าขณะนี้เสียงปืนเริ่มเงียบลงแล้ว กฎหมายควรได้ส่งเสียง  ถึงเวลาที่ส.ส. ต้องยืนตรงอย่างทะนงกับอำนาจเผด็จการ ผมมองว่าประเทศไทยไม่อาจสถานปนารัฐธรรมนูญ ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขได้ หากระบอบเผด็จการฝังตัว หรือมีมรดก คสช. ดังนั้นจึงเป็นภาระกิจที่ส.ส.ต้องลงมติแทนราษฎร เพื่อตั้งกมธ. วิสามัญเพื่อศึกษาผลกระทบฯ"นายปิยบุตร อภิปราย 


ขณะที่นายชัยวุฒิ อภิปรายเสนอญัตติของตนเองเฉพาะผลกระทบต่อผู้บริหารท้องถิ่นว่า จำนวน 8 ฉบับให้หยุด หรือพักการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร ข้าราชการท้องถิ่น  มีผู้ได้รับผลกระทบจำนวน 400 คน ขณะที่ปลดล็อคไปแล้ว 23 คน ซึ่งกรณีดังกล่าวถือว่ากระทบสิทธิและมนุษยชน ทั้งนี้ในกมธ.กระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ​ สภาได้ศึกษาและเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจง

 

พบว่าภายในเดือนพฤศจิกายนนี้กระบวนการตรวจสอบจะแล้วเสร็จ ดังนั้นเชื่อว่าภายในสิ้นปี 2562 จะปลดล็อคให้ผู้บริหารท้องถิ่นกลับมาดำรงตำแหน่งได้ ดังนั้นตนมองว่าการใช้กมธ.สามัญเพื่อศึกษาประเด็นคำสั่งหรือประกาศคสช. ที่มีผลกระทบกับประชาชนจะแก้ปัญหาได้รวดเร็ว และตนขอให้ส.ส.ร่วมลงมติไม่เห็นด้วยกับการตั้งกมธ.วิสามัญ เพราะกลไกของกมธ.สามัญ สามารถทำได้ ทั้งนี้ตนขอถอนญัตติที่เสนอดังกล่าวออกจากวาระ 

 

ทั้งนี้ นายชวน กล่าวว่า ญัตติที่บรรจุวาระหากจะถอนต้องขออนุญาตจากสภา และได้สอบถามความเห็นจาก ส.ส. ทั้งนี้ไม่มีบุคคลใดเห็นเป็นอื่น นายชวนจึงให้ถอนญัตติด่วน เรื่อง ตั้งกมธ.วิสามัญ เรื่องการดำเนินการกับผู้บริหารท้องถิ่นและผู้มีตำแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ระหว่างถูกตรวจสอบตามคำสั่ง คสช. ซึ่งนายชัยวุฒิ และคณะเสนอ พร้อมระบุว่าคนที่ลงชื่อเสนอญัตติไม่มีสิทธิอภิปราย​​ จากนั้นได้เรียกให้นายสาทิตย์ อภิปรายเสนอญัตติของตนเองและคณะต่อไป

 

 

 

 5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ