รัฐสภา - 21 พฤศจิกายน 2562  ชวน เผย ญัตติด่วน 2 เรื่องร้อน จ่อพิจารณาในที่ประชุมสภาฯ​วันนี้ หากไม่อภิปรายกันเยอะ ถกได้ทั้ง 2 ประเด็น รอกกต.เสนอชื่อส.ส.อนค.​เป็นผู้แทน แทนธนาธร 

 

 

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงการประชุมสภาผู้แทนราษฎร วันนี้( 21 พฤศจิกายน ) ว่า ช่วงเช้าจะพิจารณาเรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว คือ รายงานการพิจารณาศึกษาแนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม หากไม่มีส.ส.อภิปรายมากนัก จะเข้าสู่การพิจารณาญัตติ ด่วนที่ 1 คือ เรื่อง ให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาผลกระทบจากการกระทำ ประกาศและคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และการใช้อำนาจของหัวหน้า คสช. ตามมาตรา 44

 

ทั้งนี้เมื่อญัตติดังกล่าวแล้วเสร็จ จะเข้าสู่การพิจารณาญัตติ ด่วนที่2 คือ  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โดยทั้งหมดขึ้นอยู่กับการอภิปรายของส.ส.ว่าจะใช้เวลามากน้อยแค่ไหน ทั้งนี้การประชุมสภาฯ จะเลิกประชุมเวลา 18.00 น. 

 

ผู้สื่อข่าวถามถึงการเลื่อนลำดับส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคอนาคตใหม่มาแทนนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ที่สิ้นสุดความเป็นส.ส. นายชวน กล่าวว่า ตามขั้นตอนศาลรัฐธรรมนูญจะแจ้งผลของคำวินิจฉัยมายังสภาฯอย่างเป็นทางการ ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะเสนอชื่อบุคคลในลำดับถัดไปมาเป็นส.ส.แทน