รัฐสภา - 20 พฤศจิกายน 2562 นายประสาน หวังรัตนปราณี ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำพล.อ.ประวิตร วงษ์ สุวรรณ​ รองนายกฯ ให้สัมภาษณ์ก่อนการเข้าร่วมชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร ที่มีพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย เป็นประธานกมธ. 

 

 

โดยบอก​ว่า ตนได้นำเอกสารคำชี้แจงอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จำนวน 15 ข้อ และของพล.อ.ประวิตร จำนวน 14 ข้อมอบให้กับกมธ. ในคำถามดังกล่าวได้ตอบทุกข้อ แม้บางประเด็นจะเป็นแนวคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และมีลักษณะเป็นการตั้งถามเรื่องของอนาคต เช่น หากพบรัฐมนตรีของรัฐบาลปัจจุบันทุจริตจะดำเนินการอย่างไร ซึ่งในคำตอบนั้นคือให้องค์กรอิสระ คือ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตรวจสอบ  ขณะที่ประเด็นการถวายสัตย์ปฏิญาณนั้น มีคำชี้แจงว่าเป็นพระราชอำนาจและเป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด

 

"การชี้แจงอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ถือเป็นสิทธิที่นายกฯ และรองนายกฯ กระทำได้ และรอบนี้น่าจะจบได้แล้ว แต่หากกมธ. ต้องการให้พล.อ.ประยุทธ์ และพล.อ.ประวิตร ชี้แจงด้วยตนเองอีก ต้องพิจารณาบนกรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงต้องพิจารณาเจตนาของการกระทำดังกล่าวด้วย ว่าเป็นการทำงานตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้หรือไม่

 

หากพบการกระทำที่ไม่ยึดกรอบของกฎหมาย อาทิ กฎหมายคำสั่งเรียก ปี 2554 กมธ.อาจมีความผิดและได้รับโทษรุนแรงคือจำคุก1-10 ปี ซึ่งรุนแรงกว่าผู้ที่ถูกเรียกมาชี้แจงที่จะได้รับโทษ จำคุก 3เดือน ทั้งนี้ผมไม่ได้ขู่กมธ.​ฯ แต่การใช้ดุลยพินิจ หรือ มีมติเพื่อเรียกบุคคลมาชี้แจงซ้ำโดยมีเจตนาไม่สุจริตต้องระวังว่าอาจเข้าข่ายการกระทำที่อาจผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 ได้" นายประสาน กล่าว   

 
นายประสาน กล่าวตอบคำถามด้วยว่าการเดินหน้าเอาผิดกมธ.​ตามมาตรา 157 จะเริ่มเมื่อกมธ.ฯ มีมติเรียกครั้งต่อไปหรือไม่ว่า ต้องดูหนังสือของกมธ.ฯ อีกครั้งว่าที่ส่งมานั้นมีลักษณะอย่างไร ทั้งนี้ในหนังสือเชิญของ กมธ.ฯ รอบล่าสุดที่เชิญมาชี้แจงวันที่ 20 พฤศจิกายนนั้น ยังเป็นมติของกมธ.ฯ ซึ่งพล.อ.ประยุทธ์ และพล.อ.ประวิตร ไม่ได้ขอเลื่อนการชี้แจง แต่ไม่สามารถมาได้เพราะมีภาระกิจมาก จึงชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรและให้ตนมาร่วมประชุมหากมีประเด็นที่กมธ.ฯ​ต้องการซักถามเพิ่มเติม 

 

อย่างไรก็ตามการทำงานของกมธ.ฯ พึงพิจารณาหน้าที่และอำนาจที่กำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับ โดยเรื่องที่สอบถามไปนั้นไม่ใช่การโกง การปฏิบัติหน้าที่ที่มิชอบ หรือเป็นประเด็นการทุจริต หรือการใช้อำนาจหน้าที่โดยจงใจประทาท เลินเล่อ 


ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับกมธ.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ มีมติกมธ.ฯ เรียกพล.อ.ประยุทธ์ และพล.อ.ประวิตร ชี้แจงต่อกมธ. แล้วถึง 4 ครั้ง โดยตลอด 4 ครั้งนั้นไม่ได้มาด้วยตนเอง แต่ได้ส่งจดหมายชี้แจงและส่งตัวแทนให้มาชี้แจงต่อกมธ.ฯ เอง