เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ที่ ทำเนียบรัฐบาล  นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุม ครม. ว่า  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ได้แจ้งต่อที่ประชุม ครม. ว่าจะเดินทางไปร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนสาธารณรัฐเกาหลีสมัยพิเศษระหว่างวันที่ 24 - 27 พ.ย. การประชุม ครม. สัปดาห์หน้าได้มอบหมายให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ เป็นประธานการประชุม ครม. แทน

 

 

 

              น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในการประชุมดังกล่าวจะมีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน ในเรื่องการพัฒนาการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลีในอนาคต การส่งเสริมสันติภาพในภูมิภาค การส่งเสริมความยั่งยืนและความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังมีวาระการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี วัตถุประสงค์ เพื่อต้องการยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนและลดช่องว่างในการพัฒนา ถือเป็นการประชุมครั้งแรกในระดับผู้นำที่มาประชุมร่วมกัน

              นางนฤมล แถลงว่า พล.อ.ประยุทธ์ ได้ฝากมาชี้แจงกรณีที่เชื่อมโยงกับมติ ครม. เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน ที่เกี่ยวกับกองทุนประกันสังคม นายกฯ อยากพูดให้ชัดๆ อีกครั้งว่า วันนั้นเป็นวาระเพื่อทราบเข้ามา เป็นรายงานของผู้สอบบัญชี และรายงานสถานะทางการเงินของกองทุนเงินทดแทนของสำนักงานประกันสังคม โดยหลังจากที่ประชุมเห็นชอบตามที่ได้เสนอ ครม. นายกฯ ก็ได้สั่งการ เพราะท่านได้รับข้อเสนอจากผู้ประกันตน ว่าอยากจะให้มีทางเลือกอื่นเพื่อให้ผู้ประกันตนได้ประโยชน์จากเงินกองทุนตรงนี้มากขึ้น

 

 

 

              นางนฤมล กล่าวว่า นายกฯ จึงบอกทางที่ประชุมว่า ฝากให้กระทรวงแรงงาน ซึ่งดูแลสำนักงานประกันสังคม กระทรวงการคลัง และกระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ให้ไปพัฒนาศึกษาหาแนวทางความเป็นไปได้ที่จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ประกันตน ทั้งหมดเป็นไปด้วยเจตนาดี จึงออกเป็นข้อสั่งการ และมีหนังสือออกไปจากเลขาฯ ครม. ที่ทำให้เข้าใจผิดไปว่า นายกฯ สั่งให้นำเงินกองทุนประกันสังคมนั้นไปปล่อยกู้ ซึ่งท่านทราบว่าปล่อยกู้โดยตรงไม่ได้ เพราะพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกันสังคมไม่เปิดช่องให้ทำ ถ้าจะปล่อยกู้ต้องแก้ไขกฎหมาย

              นางนฤมล กล่าวอีกว่า เมื่อประกันสังคมไม่สามารถปล่อยกู้ได้ ที่ผ่านมาจึงมีเพียงโครงการลงทุนทางสังคม คือ การนำเงินจำนวนหนึ่งของกองทุน ไปฝากที่ธนาคารเพื่อได้รับดอกเบี้ยซึ่งก็ไม่สูงมากนัก และมีเงื่อนไขว่าธนาคารจะต้องนำเงินนั้นไปปล่อยกู้ให้ผู้ประกันตน และไม่คิดดอกเบี้ยสูง ซึ่งไม่ได้ทำต่อเนื่อง การพิจารณาสินเชื่อให้กับผู้ประกันตนหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับระเบียบของธนาคารนั้นๆ ที่เข้าร่วมโครงการ ที่อยู่ภายใต้กำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย ส่วนทางเลือกอื่นๆ ที่ผู้ประกันตนเสนอมา ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการไตรภาคี ที่ประกอบด้วย นายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐบาล จากนั้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประกันสังคม ว่าอยู่ในขอบเขตที่สามารถทำได้ ยืนยันว่า นายกฯ ไม่เคยสั่งให้ประกันสังคมนำเงินไปปล่อยกู้