royal coronation
8 ธันวาคม 2562
การเมือง

มติ กกต.ให้ 'ธนาธร' ชี้แจงเอกสารเพิ่ม ปมให้พรรคกู้เงิน

19 พฤศจิกายน 2562 - 09:15 น.
ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ,กกต,ให้พรรคยืมเงิน,ผิดกฎหมาย
Shares :
เปิดอ่าน 1,838 ครั้ง

กกต.มีมติเอกฉันท์ให้พรรคอนาคตใหม่ ส่งเอกสารชี้แจงเพิ่ม กรณีนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ให้พรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงิน

กกต.มีมติเอกฉันท์ให้พรรคอนาคตใหม่ ชี้แจงการกู้ยืมเงินของ 'ธนาธร' หลังพบเข้าข่ายผิดกฎหมายพรรคการเมือง ห้ามบริจาคหรือประโยชน์อื่นใดเกิน 10 ล้านต่อพรรคต่อปี

 

 

19 พ.ย.2562 สำนักงาน กกต. เผยแพร่เอกสารข่าวระบุว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประชุมพิจารณาสํานวนการสืบสวน กรณีมีผู้กล่าวหาว่า นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ได้ให้พรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงินของตนเอง ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง ตามมาตรา 66 พ.ร.ป.ว่าด้วย พรรคการเมือง พ.ศ.2560 โดยได้บริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดให้แก่พรรคการเมืองมีมูลค่าเกินกว่า 10,000,000 บาท ต่อพรรคการเมืองต่อปี 

 

 

ในเรื่องดังกล่าว คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนของสํานักงาน กกต. และคณะอนุกรรมการวินิจฉัยคําร้องและปัญหาหรือข้อโต้แย้ง ได้ดําเนินการเป็นไปตามกระบวนการ และขั้นตอนที่กฎหมายกําหนดทุกประการแล้ว มติของ กกต. พิจารณาแล้ว เห็นว่าเพื่อให้การพิจารณาในเรื่องดังกล่าวข้างต้น ปรากฏข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ ชัดเจนและเกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย   

 

 

จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้พรรคอนาคตใหม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต่อไป โดยเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องเป็นเอกสารที่คณะอนุกรรมการวินิจฉัยคําร้องและปัญหาหรือข้อโต้แย้งใดเคยเรียกเอกสารดังกล่าวแล้ว แต่พรรคอนาคตใหม่ไม่ได้จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้แก่คณะอนุกรรมการวินิจฉัยคําร้องและปัญหาหรือข้อโต้แย้งแต่อย่างใด

Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ