เลขาธิการ ป.ป.ช. ชี้สังคมไทยเผชิญปัญหาทุจริตยาวนาน เพราะมีระบบอุปถัมภ์ เอื้อประโยชน์พวกพ้อง ผู้มีอิทธิพลแทรกแซงคดี ส่วนประชาชนยังไม่ตื่นตัว เผยปี 2563 เตรียมสะสางคดีทุจริตล็อตใหญ่อย่างน้อย 15 คดี 

           นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการ ป.ป.ช. กล่าวถึงสถานการณ์การทุจริตคอรัปชั่นของสังคมไทย ในวาระครบรอบ 20 ปี สำนักงาน ป.ป.ช.ว่า สาเหตุการทุจริตมาจากโครงสร้างทางสังคมที่เป็นระบบอุปถัมภ์ เอื้อประโยชน์ให้แก่ญาติมิตรพวกพ้อง ส่วนประชาชนเพิกเฉยต่อการทุจริต ไม่มีความตื่นตัวในการตรวจสอบ นอกจากนี้กระบวนการยุติธรรมยังไม่เข้มแข็ง โดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายไม่เข้มงวด ล่าช้า และเลือกปฏิบัติ โดยมีการแทรกแซงจากผู้มีอิทธิพลและนักการเมือง 
 

                ส่วนคดีสำคัญที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานของ ป.ป.ช. มีทั้งคดีทุจริตเงินทอนวัด คดีก่อสร้างโรงพัก คดีทุจริตสนามฟุตซอล คดีทุจริตจัดซื้อรถดับเพลิง คดีบ้านเอื้ออาทร คดีทุจริตเงินบริจาคจากผู้ปกครองโรงเรียนสามเสน และคดีก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนอม  โดยคาดว่าจะสามารถไต่สวนคดีสำคัญอย่างน้อย 15 คดี ให้แล้วเสร็จภายในปี  2563

             คือ 1. คดีทุจริตเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและของประเทศ ปี 2556

                   2. คดีการปราศรัยของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ ปี 2557

                  3. คดีทุจริตในการดำเนินการก่อสร้างฝายและเพาะชำปลูกหญ้าแฝกตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและป่าไม้ (ฝายแม้ว)

                   4. คดีการอนุญาตเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการเมืองแร่ทองคำชาตรีเหนือ

                   5. คดีทุจริตการทำสัญญาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ ภาค 2

                    6. คดีทุจริตการทำสัญญาซื้อขายมันสำปะหลังแบบรัฐต่อรัฐ

                    7. คดีทุจริตเงินทอนวัด (36/47)

                    8. คดีทุจริตในการจัดซื้อเครื่องตรวจหาวัตถุระเบิด GT200 และอัลฟ่า 6 (17/20)

                     9. คดีทุจริตสร้างสนามกีฬาฟุตซอล

                     10. คดีทุจริตเรียกรับเงินจากผู้นำเข้ารถยนต์อิสระทำให้ผู้นำเข้าเสียภาษีน้อยลง (รถหรู)

                     11. คดีทุจริตในโครงการจัดหาที่ดินเพื่อปลูกปาล์มและผลิตน้ำมันปาล์มในประเทศอินโดนีเซีย

                     12. คดีทุจริตในการซื้อขายเครื่องยนต์สำหรับเครื่องบิน Boeing B777 – 200 ER ของบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) (โรลส์-รอยซ์)

                   13. คดีทุจริตในการออกโฉนดที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขารวก-ป่าเขาเมือง และในเขตอุทยานแห่งชาติสิรินาถ

                    14. คดีทุจริตในการออกโฉนดที่ดินตำบลเขากะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขานาคเกิด

                   และ 15. คดีทุจริตในการออกโฉนดที่ดินทับซ้อนเขาเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาเตียนและป่าเขื่อนลั่น อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมา
                เลขาธิการ ป.ป.ช. กล่าวทิ้งท้ายว่า ในโอกาสครบรอบ 20 ปี ป.ป.ช. คณะกรรมการ ป.ป.ช. และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. ทุกระดับ พร้อมเดินหน้าปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง ภายใต้ค่านิยม “ซื่อสัตย์ เป็นธรรม มืออาชีพ”

          " ดังนั้นขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในการทำงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย รวมถึงการพิจารณาวินิจฉัยคดีทุกอย่างต้องมีพยานหลักฐาน และจะดำเนินการอย่างรวดเร็ว เป็นมืออาชีพ มีประสิทธิภาพ ตามความมุ่งหวังของประชาชน เพื่อขจัดทุจริตให้หมดจากสังคมไทย  หากประชาชนพบเห็นการทุจริตของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือเจ้าหน้าที่รัฐ สามารถโทรแจ้งสายด่วน ป.ป.ช. ได้ที่หมายเลข 1205 หรือร้องเรียนผ่านเว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ช. หรือแจ้งเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. ที่สำนักงาน ป.ป.ช. 77 จังหวัดทั่วประเทศ"