เมื่อวันที่ 11 พ.ย.เวลา 09.00 น.ที่ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี พล.อ.ประวิตร​ วงษ์​สุวรรณ​ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานยุทธ์ศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ ลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดกาญจนบุรี ก่อนจะเป็นประธานรับฟังการบรรยายสรุปด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยความมั่นคง และการปฏิบัติงานที่สำคัญของจังหวัดกาญจนบุรี​ ทั้งนี้ มีส.ส.พรรคพลังประชารัฐในพื้นที่มาร่วมต้อนรับ อาทิ พล.อ.สมชาย วิษณุวงศ์ นายธรรมวิชญ์ โพธิพิพิธ นายสมเกียรติ วอนเพียร ส.ส.กาญจนบุรี รวมถึง นายสุชาติ ชมกลิ่น ส.ส.ชลบุรี ในฐานะประธานส.ส.พรรค นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ในฐานะเลขานุการยุทธศาสตร์พรรค

 

บิ๊กป้อม ลั่นต้องไม่มี แรงงานหนีเข้าเมือง-ค้ามนุษย์

 

          โดยพล.อ.ประวิตร กล่าวว่า อยากให้ดูเรื่องเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานที่ไปกลับและหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาในพื้นที่ไม่ให้มีการค้ามนุษย์โดยเด็ดขาด ขณะที่ปัญหาเรื่องน้ำจังหวัดกาญจนบุรีไม่มีปัญหาเรื่องนี้ เพราะมีแหล่งกักเก็บน้ำเยอะ และมีเขื่อนขนาดใหญ่ รวมถึงจะต้องมีการนำน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์ไปช่วย โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) จะต้องรับเรื่องนี้ไปดูแลว่าจะทำอย่างไร เพื่อจะกระจายน้ำไปทางภาคตะวันออกให้ได้ เพื่อให้จังหวัดกาญจนบุรีมีน้ำใช้อย่างทั่วถึง และโครงการระบายน้ำจะต้องมีในทุกพื้นที่เท่าเทียมกัน โดยจะต้องทำโครงการ อาจจะต้องผ่านพื้นที่อุทยาน จึงขอให้รีบทำและเร่งประสานกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

          พล.อ.ประวิตร กล่าวต่อไปว่า ขณะที่ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เกิดจากการเผาอ้อยก่อนตัด ขอให้นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ลองไปคิดดู โดยให้นำเศษอ้อยไปทำพลังงานไฟฟ้าเพื่อทดแทนการเผา ขณะที่เรื่องแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน 1: 4000 (วันแม็พ)ของจังหวัดกาญจนบุรียังไม่สามารถประกาศใช้ได้ เพราะยังมีปัญหาเรื่องพื้นที่ทับซ้อนอีกเป็นจำนวนมาก จึงจะให้นำกลับมาทบทวนอีกครั้ง เพราะเราทำไป 4 ปีแล้วยังไม่สำเร็จ และเมื่อประกาศไปก็จะทำให้เจ้าของพื้นที่จะมาชนกัน จึงต้องให้ทางจังหวัดพิจารณาใหม่เพื่อให้รอบคอบอีกครั้ง   

 

บิ๊กป้อม ลั่นต้องไม่มี แรงงานหนีเข้าเมือง-ค้ามนุษย์

 

          “ผมขอบคุณและเป็นกำลังใจให้กับทุกส่วนราชการของจังหวัดกาญจนบุรี ที่เป็นหนึ่งเดียวกัน ร่วมขับเคลื่อนงานตามนโยบายที่ผ่านมาให้มีความคืบหน้าในทุกด้าน และขอเน้นย้ำนโยบายสำคัญ ให้ร่วมสร้างความตระหนักรู้กับประชาชน ถึงความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ที่ต้องดำรงรักษาไว้เพื่อสันติสุขของบ้านเมือง และให้น้อมนำศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการขับเคลื่อนงานยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ ส่วนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ต้องเร่งรัดแก้ไขปัญหา” พล.อ.ประวิตร กล่าว

 

          จากนั้นเวลา 11.00 น. พล.อ.ประวิตร เดินทางมายังอุทยานแห่งชาติเอราวัณ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อตรวจเยี่ยม และมอบนโยบายการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควัน และการบริหารจัดการน้ำ และมาตรการรองรับภัยแล้ง โดยพล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ขอให้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยว ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ระบบนิเวศ รวมถึงยกระดับอุทยานแห่งชาติโดยให้มีการประเมินอุทยานแห่งชาติสีเขียว ขณะที่ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว กำหนดมาตรการงดใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ในเขตอุทยานแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2563

         จากนั้นเวลา 13.00 น. พล.อ.ประวิตร เป็นประธานปล่อยขบวนคาราวานต้านการเผาลดปัญหาหมอกควันเพื่อคุณภาพอากาศที่ดี และชมการสาธิต การเตรียมความพร้อมการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ ที่ลานเวทีกลางแจ้ง อุทยานแห่งชาติเอราวัณ โดยพล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ควรป้องกัน และเฝ้าระวังไม่ให้เกิดไฟไหม้ป่า จัดวางกำลังให้สามารถเข้าระงับไฟป่าได้ทันท่วงที นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการวางแผน.