เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2562 นายแพทย์ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ กล่าวถึงความคืบหน้าในการพิจารณาญัตติตั้งกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ว่า

 

 

 

                 มีแนวโน้มว่าต้องเลื่อนการพิจารณาออกไปเป็นช่วงหลายเดือนนี้ ซึ่งไม่ได้เกิดจากเกมถ่วงเวลาใดๆ ของฝ่ายรัฐบาล แต่เป็นเพราะวาระของสภามีมากทำให้มีวาระตกค้างหลายเรื่อง แม้กระทั่งญัตติด่วนเรื่องการให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาผลกระทบจากการกระทำ ประกาศและคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และการใช้อำนาจของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามมาตรา 44 ที่คิดว่าจะพิจารณาได้ในสัปดาห์นี้ ก็ยังพิจารณาไม่ทัน นอกจากนี้ ยังมีวาระที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ที่มีนายวีระกร คำประกอบ ส.ส.นครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ เป็นประธาน และคณะกรรมาธิการวิสามัญยกร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชาติ เป็นประธาน พิจารณาเรื่องเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนำสู่ที่ประชุมสภาฯ ซึ่งตามข้อบังคับประชุมสภาฯ เรื่องที่กมธ.พิจารณาเสร็จแล้ว จะถูกนำเข้ามาพิจารณาก่อนญัตติเร่งด่วน ทำให้ทั้งญัตติเร่งด่วนเรื่องการตั้งกมธ.วิสามัญศึกษาผลกระทบจากคำสั่งคสช. และการตั้งกมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ อาจจะถูกเลื่อนออกไปอีก ไม่ทันการพิจารณาในสัปดาห์หน้า

                 "ผมคิดว่าญัตติตั้งกรรมาธิการวิสามัญแก้ไขรัฐธรรมนูญ เป็นความเห็นร่วมของทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลที่ต่างก็เสนอญัตติเข้าสภา ไม่มีเหตุผลที่ต้องถ่วงเวลาใด ๆ และถ้าสมาชิกท่านใดเห็นความจำเป็นอยากพิจารณาเป็นเรื่องเร่งด่วนก็เสนอต่อที่ประชุมเพื่อให้ลงมติเลื่อนวาระขึ้นมาได้ จึงไม่อยากให้นำเรื่องนี้มาโจมตีทางการเมืองว่ารัฐบาลต้องการเตะถ่วง เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นไปตามวาระพิจารณาปกติของสภา และต้องไม่ลืมว่าสภามีหน้าที่เป็นตัวแทนประชาชนดูแลทุกข์สุข ความเดือดร้อนของประชาชนด้วย จึงต้องทำคู่ขนานกันไปไม่ใช่มุ่งแต่เรื่องแก้รัฐธรรมนูญ ตนสนับสนุนแนวคิดของนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ ที่เสนอเพิ่มวันประชุมสภาเดือนละครั้ง เพื่อเร่งพิจารณาวาระคงค้างไม่ให้สะสมกลายเป็นวาระตกค้างข้ามสมัยประชุม" นายแพทย์ระวี กล่าว

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง