รัฐสภา - 8 พฤศจิกายน 2562 - นายเสรี สุวรรณภานนท์ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ฐานะประะานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา กล่าวไม่เห็นด้วยต่อกรณีที่ ส.ว. ได้รับ โควต้าจากรัฐบาลให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ​ สภาผู้แทนราษฎร

 

 

                  เนื่องจากส.ว. ควรวางบทบาทของตนเองให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ คือ การตรวจสอบ ถ่วงดุล การทำงาของสภาผู้แทนราษฎร อีกทั้งประเด็นเรื่องการตั้งกมธ.ฯ ศึกษาแนวทางแก้รัฐธรรมนูญนั้น เป็นญัตติที่ ส.ส. เป็นผู้เสนอ ดังนั้นควรให้ ส.ส.​เป็นผู้ดำเนินการด้วยตนเอง นอกจากนั้นหากสภาฯ หรือรัฐบาลพิจารณาตามโควต้าให้ อาจติดเงื่อนไขว่าด้วยระเบียบข้อบังคับที่จะใช้กับการปฏิบัติดังกล่าว เพราะขณะนี้ยังไม่มีข้อบังคับหรือระเบียบใด ที่ให้สิทธิ์สมาชิกของอีกสภาฯ เข้าไปร่วมในกมธ.ฯ ของอีกสภา  นอกจากนั้นหากเป็นเรื่องที่เสนอมาจริงจากรัฐบาล ส.ว.ที่ได้รับโควต้าตามที่สื่อมวลชนระบุว่า 6 ตำแหน่งนั้น ควรนำเข้าสู่ที่ประชุมกมธ.กิจการวุฒิสภาเพื่อพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไรหรือไม่

 

              "รัฐบาลควรคิดเป็น ส.ว. ควรคิดได้ว่า บทบาทของตนเองและหน้าที่เป็นอย่างไร โดยไม่ควรไปยุ่งงานของสภาผู้แทนราษฎร และควรปล่อยให้สภาฯ เป็นผู้เดินหน้าศึกษาเรื่องดังกล่าว เพราะในขั้นตอนยังเป็นเพียงแค่การศึกษาแนวทางแก้ไข ไม่ใช่การแก้ไขรัฐธรรมนูญ​ที่รัฐธรรมนูญหมวดว่าด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญกำหนดว่าให้ส.ว. มีส่วนร่วมตั้งแต่วาระแรก และวาระที่สาม อย่างไรก็ตามเรื่องดังกล่าวผมขอให้ยึดตามบทบัญญัติที่รัฐธรรมนูญกำหนด ขณะนี้ กมธ.พัฒนาการเมือง ได้กำหนดบทบาทให้ติดตามการแก้ไขรัฐธรรมนูญของสภา ไว้แล้ว ดังนั้นหาก ส.ว.จะเข้าไปมีส่วนร่วมขณะนี้ ควรทำแค่การติดตามเท่านั้น" นายเสรี กล่าว