เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า ที่ประชุมครม.เห็นชอบต่อเอกสารที่จะมีการลงนามหรือรับรองในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35 ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 2-5 พฤศจิกายนนี้ โดยในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งนี้ มีเอกสารทั้งสิ้น 45 ฉบับ ซึ่งการลงนามถือเป็นการแสดงออกว่าประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ และประเทศคู่เจรจามีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนด้านต่างๆไปข้างหน้า

 

         โดยเอกสารที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอให้ครม.พิจารณาวันนี้มี 22 ฉบับ เนื้อหาในภาพรวมแบ่งออกเป็น 3 ด้าน อาทิ ด้านความร่วมมือตามแนวทางของสหประชาชาติ ซึ่งคือการพัฒนาที่ยั่งยืน เช่น การคุ้มครองสิทธิเด็ก การป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติ นอกจากนั้น ยังมีแถลงการณ์ร่วมของอาเซียนและประเทศคู่เจรจา เช่น อาเซียนกับจีน จะมีการพูดถึงการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ การผลักดันนโยบาย 1 แถบ 1 เส้นทาง การลงนามความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐาน, การลงนามระหว่างอาเซียนและสหรัฐอเมริกา เพื่อผลักดันด้านพลังงาน เช่น การใช้พลังงานสะอาด การวางระบบส่งท่อก๊าซธรรมชาติ, การลงนามระหว่างอาเซียน-ญี่ปุ่น จะส่งเสริมความเชื่อมโยงตามแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือ การปกป้องสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

 

          น.ส.รัชดา กล่าวอีกว่า ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย จะร่วมรับรองเอกสารที่ผู้นำจะรับรอง จำนวน 13 ฉบับ รวมทั้งออกแถลงการณ์ในฐานะประธานการประชุม จำนวน 8 ฉบับ แบ่งเป็น กระทรวงการต่างประเทศ 9 ฉบับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 3 ฉบับ และสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 1 ฉบับ โดยแถลงการณ์จะมีธีมที่พูดถึงความร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกลอย่างยั่งยืน