royal coronation
25 มกราคม 2563
การเมือง

เฉลิมชัย แนะคกก.วัตถุอันตรายลงมติเปิดเผย

21 ตุลาคม 2562 - 14:54 น.
เฉลิมชัย  ศรีอ่อน,กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,สารเคมี
Shares :
เปิดอ่าน 459 ครั้ง

เฉลิมชัย จี้ คกก.วัตถุอันตราย ลงมติเปิดเผย จะได้ไม่มีใครต้องเป็นแพะรับบาป เชื่อมั่นผู้แทน 5 คนของกระทรวงเกษตรฯลงมติยกเลิกสารเคมี 3 สาร

 

 

21 ตุลาคม 2562 ที่กรมส่งเสริมการเกษตร นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าในวันอังคารที่ 22 ตุลาคม จะมีการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย ที่มีวาระพิจารณาแบนสารเคมี 3 ชนิด พาราควอต ไกลโฟเซตและคลอไพรีฟอส  

 

 

โดยในส่วนของคณะกรรมการที่เป็นผู้แทน 5 รายในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เชื่อมั่นว่าจะมีการลงมติแบนสารเคมีทั้ง 3 ชนิดซึ่งเป็นไปตามนโยบายกระทรวงฯ ทั้งนี้ได้เรียกร้องให้เปิดเผยผลการลงมติว่าคณะกรรมการแต่ละคนมีมติอย่างไรเพื่อไม่ให้มีใครต้องเป็นแพะรับบาป

 
นายเฉลิมชัย กล่าวว่า หากคณะกรรมการวัตถุอันตรายมีการแบน 3 สาร กระทรวงเกษตรฯ ได้เตรียมมาตรการรองรับไว้แล้ว ทั้งเรื่องของสารทดแทน สารชีวภัณฑ์ หรือสารเคมีตัวอื่น เพื่อเป็นทางเลือกและไม่กระทบเกษตรกร รวมถึงมาตรการอื่นๆ
ส่วนมาตรการจำกัดการใช้สารเคมีทั้ง 3 ชนิดที่มีผลบังคับใช้เมื่อวานนี้ ยังดำเนินต่อไปจนกว่าคณะกรรมการวัตถุอันตรายจะมีมติเป็นอย่างอื่น

 

 

 

 

“เป้าหมายของกระทรวงเกษตรฯ จะต้องเดินหน้าสู่เกษตรปลอดภัยและเกษตรแบบยั่งยืนลดการพึ่งพาการใช้สารเคมี ซึ่งกระทรวงเกษตรฯจะมีการปัดฝุ่น พ.ร.บ.เกษตรกรรมยั่งยืน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฏีกา ซึ่งตนจะตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดและผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรม “นายเฉลิมชัย กล่าว

 

 

 

 

 

 

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ