21 ตุลาคม 2562 ที่กรมส่งเสริมการเกษตร นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าในวันอังคารที่ 22 ตุลาคม จะมีการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย ที่มีวาระพิจารณาแบนสารเคมี 3 ชนิด พาราควอต ไกลโฟเซตและคลอไพรีฟอส  

 

 

โดยในส่วนของคณะกรรมการที่เป็นผู้แทน 5 รายในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เชื่อมั่นว่าจะมีการลงมติแบนสารเคมีทั้ง 3 ชนิดซึ่งเป็นไปตามนโยบายกระทรวงฯ ทั้งนี้ได้เรียกร้องให้เปิดเผยผลการลงมติว่าคณะกรรมการแต่ละคนมีมติอย่างไรเพื่อไม่ให้มีใครต้องเป็นแพะรับบาป

 
นายเฉลิมชัย กล่าวว่า หากคณะกรรมการวัตถุอันตรายมีการแบน 3 สาร กระทรวงเกษตรฯ ได้เตรียมมาตรการรองรับไว้แล้ว ทั้งเรื่องของสารทดแทน สารชีวภัณฑ์ หรือสารเคมีตัวอื่น เพื่อเป็นทางเลือกและไม่กระทบเกษตรกร รวมถึงมาตรการอื่นๆ
ส่วนมาตรการจำกัดการใช้สารเคมีทั้ง 3 ชนิดที่มีผลบังคับใช้เมื่อวานนี้ ยังดำเนินต่อไปจนกว่าคณะกรรมการวัตถุอันตรายจะมีมติเป็นอย่างอื่น

 

 

เฉลิมชัย แนะคกก.วัตถุอันตรายลงมติเปิดเผย

 

 

“เป้าหมายของกระทรวงเกษตรฯ จะต้องเดินหน้าสู่เกษตรปลอดภัยและเกษตรแบบยั่งยืนลดการพึ่งพาการใช้สารเคมี ซึ่งกระทรวงเกษตรฯจะมีการปัดฝุ่น พ.ร.บ.เกษตรกรรมยั่งยืน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฏีกา ซึ่งตนจะตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดและผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรม “นายเฉลิมชัย กล่าว