กมธ.กิจการสภาฯ เห็นด้วยร่างพ.ร.ฎ.เงินเดือนส.ส. หนุนให้ กฤษฎีกาแก้ไขสอดคล้องรธน.-อ้างความเห็น "มีชัย" ให้ค่าตอบแทนนับแต่วันมีสมาชิกภาพ บอก หากตกเบิกได้ จะใช้งบกลาง พบตัวเลขต้องใช้ 120 ล้านบาท สำหรับส.ส. 500 คน

 

          เมื่อวันที่ 9 ต.ค. 62 - นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย ฐานะกรรมาธิการ (กมธ.) กิจการสภาผู้แทนราษฎร แถลงผลการประชุม เพื่อพิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) เงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของประธานและรองประธานสภาฯ ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้นำฝ่ายค้านในสภาฯ ส.ส.​ , ส.ว. และ กมธ.​ ฉบับใหม่ ตามที่ คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติในหลักการเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม โดยยืนยันว่าเป็นการแก้ไขเนื้อหาตามที่สำนักงานเลขาธิการสภาฯ เป็นผู้เสนอเพื่อแก้ไขให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ที่กำหนดวันเริ่มสมาชิกภาพของ ส.ส. ให้นับตั้งแต่วันเลือกตั้ง ขณะที่ค่าตอบแทนรัฐธรรมนูญ มาตรา 183 ว่าด้วยเงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของสมาชิกรัฐสภาให้กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา

 

          อย่างไรก็ดีในการพิจารณา ร่างพ.ร.ฎ. ดังกล่าวพบการโต้แย้งจากกระทรวงการคลัง ที่เห็นว่า  ส.ส. และ ส.ว.​ควรได้รับเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนนับตั้งแต่วันปฏิบัติหน้าที่ คือ วันปฏิญาณตน เมื่อเดือนพฤษภาคม โดยเทียบเคียงกับกฎหมายของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่กำหนดให้รับเงินเดือนเมื่อวันปฏิบัติหน้าที่ คือ วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

 

          "เรื่องเสนอร่างพ.ร.ฎ.ฉบับดังกล่าวเป็นเรื่องที่สำนักงานเลขาธิการสภาฯ ดำเนินการให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ ไม่ใช่เรื่องที่ ส.ส. หรือ ส.ว. เสนอให้ขึ้นหรือเพิ่มเงินเดือนให้กับตนเอง อย่างไรก็ตามกมธ.​เห็นด้วยที่จะแก้ไขเนื้อหาพ.ร.ฎ.ให้สอดล้องกับรัฐธรรมนูญ​ แต่การแก้ไขปรับปรุงของกฤษฎีกาก่อนที่ร่างพ.ร.ฎ.จะประกาศใช้ที่ต้องรับความเห็นของทุกส่วนไปพิจารณา ซึ่งอาจจะมีข้อสรุปเป็นอื่นก็ได้" นพ.ชลน่าน กล่าว   

 

          นพ.ชลน่าน กล่าวด้วยว่า สำหรับการใช้งบประมาณ หากร่างพ.ร.ฎ. จะมีผลบังคับใช้ ซึ่งจะทำให้ได้รับเงินเดือนย้อนหลังไปจนถึงวันเลือกตั้ง หรือ ประมาณ 2 เดือน ทางสำนักงบประมาณ ของสภาฯ​ชี้แจงว่า หากจะใช้งบประมาาณเพื่อจ่ายส่วนดังกล่าว ต้องจัดสรรในงบประมาณกลางปี ขณะที่จำนวนจะเป็นเท่าใดนั้น ขอให้คำนวณจากตัวเลขที่ ส.ส. 500 คน ได้รับค่าตอบแทน ประมาณ 1.2 แสนบาท รวม 2 เดือน ส่วน ส.ว.นั้นจะได้รับค่าตอบแทนย้อนหลัง 10 วัน   

 

         นพ.ชลน่าน กล่าวต่อกรณีที่มีความเห็นของอดีตที่ปรึกษาของกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ระบุว่า ส.ส. ไม่ควรได้รับเงินเดือนย้อนหลังเพราะไม่ได้ทำงาน เป็นความเห็นทางวิชาการที่สามารถแสดงออกได้ แต่มีบันทึกการประชุมของกรธ. ครั้งที่ 70 และเป็นความเห็นของนายมีชัย ฤชุพันธุ์ อดีต ประธานกรธ. ระบุว่า เหตุผลที่ไม่บัญญัติช่วงเวลาที่ส.ส. และส.ว. จะได้รับค่าตอบแทนเหมือนรัฐธรรมนูญฉบับอื่น เพราะกรณีดังกล่าวถือเป็นสิทธิที่ควรได้ตั้งแต่เข้าสู่ตำแหน่ง ซึ่งรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ระบุสถานะของส.ส.​เริ่มตั้งแต่วันที่เลือกตั้ง ทั้งนี้ในการประชุมกมธ.ฯ รอบหน้าจะเชิญหน่วยงานของกระทรวงการคลังมาชี้แจงถึงกฎและกติกาที่เกี่ยวข้องกับการให้ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของข้าราชการ พนักงาน ว่าสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญหรือไม่

 

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับตัวเลขงบประมาณที่จะนำมาจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนของส.ส. ตามตัวเลขที่ นพ.ชลน่าน ระบุนั้น พบว่าจะมีตัวเลขงบประมาณที่ใช้ ประมาณ 120 ล้านบาท.