royal coronation
วันที่ 22 ตุลาคม 2562
การเมือง

"อดีตกรธ." โต้ "ช่อ" ขาดสัมมาวาจา ทำคนเข้าใจผิด

วันที่ 17 กันยายน 2562 - 16:41 น.
อดีตกรธ,โพสต์เฟซบุ๊กโต้ช่อ,ทำให้คนเข้าใจผิด,รธน
Shares :
เปิดอ่าน 16 ครั้ง

"อดีตกรธ." โพสต์ FB โต้ "ช่อ" ชี้พูดทำให้คนเข้าใจผิด คือความประพฤติขาดสัมมาวาจา ชี้เป็นปัญหาของคนพูดที่บริภาษ รธน.แบบเหมารวม องค์กรรธน.ได้รับผลกระทบ

 


          เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 62 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเฟซบุ๊ก คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ 2560 ได้โพสต์ข้อความเพื่อชี้แจงต่อประเด็นกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญ หลังจากที่ น.ส.พรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรคอนาคตใหม่ ระบุว่า ขาดการรับฟังความเห็นของประชาชน โดยยืนยันว่ากระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูญได้เปิดรับฟังความเห็นของประชาชนผ่านเวปไซต์, อีเมล์ ,​ระบบไปรษณีย์ และโทรสาร โดยมีประชาชนเกือบทุกสาขาอาชีพ และนักการเมืองส่งข้อเสนอความเห็น จำนวน 526 ฉบับ รวมถึงนำผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ชุดที่มีนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ จัดทำไว้มาประกอบการพิจารณาด้วย​ รวมถีงเปิดเวทีรับฟังความเห็น ไม่ต่ำกว่า 40 เวที ทั่วภูมิภาค และเมื่อจัดทำร่างเบื้องต้นแล้วเสร็จ ได้เปิดเผยและส่งเนื้อหาไปยังสถาบัน หน่วยงานและองค์กรเพื่อรับฟังความเห็นเพื่อปรับปรุงเนื้อหา 

 

          "เนื้อหาที่ได้ข้อเสนอแนะ กรธ. ได้นำมาบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญหลายมาตราและมีเนื้อหาใหม่เพิ่มเติมหลายประเด็น เช่น การเพิ่มสิทธิให้ประชาชนในการติดตามและเร่งรัดให้รัฐดำเนินการตามบทบัญญัติว่าด้วยหน้าที่ของรัฐ ถ้าการนั้นเป็นการทำเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง ประชาชนและชุมชนย่อมมีสิทธิจะติดตาม และเร่งรัดให้รัฐดำเนินการ รวมทั้งฟ้องร้องหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประชาชนหรือชุมชนได้รับประโยชน์นั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ (มาตรา 51) หรือการแก้ไขมาตราต่างๆซึ่งเกี่ยวข้องกับสิทธิของประชาชน  มาตราว่าด้วยการปฏิรูปประเทศ ปรับปรุงระบบตรวจสอบ การถ่วงดุลของพนักงานสอบสวน นอกจากนั้นรัฐธรรมนูญยังผ่านการประชามติ ที่ประชาชน กว่า16 ล้านเสียง เห็นชอบ" ข้อความจากเฟซบุ๊ก กรธ. ระบุ

 

          ข้อความบนเฟซบุ๊ก กรธ.​ยังระบุด้วยว่า กรณีที่มีบุคคลกล่าวพาดพิงถึง กรธ.และรัฐธรรมนูญ 2560 หลายประเด็น โดยเฉพาะประเด็นที่ว่าขาดการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนนั้นไม่เป็นความจริง และอาจเข้าข่ายเป็นความประพฤติที่ขาดสัมมาวาจาเพราะไม่ได้กล่าวความจริง ซึ่งทำให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจผิด เกิดความเกลียดชัง ความแตกสามัคคี ขึ้นในหมู่ชน อดีต กรธ.ทั้งหมดรับฟังและน้อมรับคำวิพากษ์วิจารณ์ เพราะได้ทำเช่นนั้นตลอดมา แต่ปรารถนาให้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์และประกอบไปด้วยความจริงเป็นสำคัญ เพราะการวิจารณ์โดยอคติและเหมารวมนั้นจะทำให้สังคมเข้าใจผิดซึ่งจะไม่เป็นผลดีต่อความพยายามของทุกฝ่ายที่จะนำบ้านเมืองให้พ้นจากหล่มอคติที่เป็นปัญหามายาวนาน อีกทั้งจะเป็นปัญหากับผู้กล่าวเองเพราะการบริภาษรัฐธรรมนูญแบบเหมารวม จะทำให้สถาบันและองค์กรต่างๆ ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญได้รับผลกระทบจากการกล่าวถ้อยคำเหล่านั้นด้วย​.

 

Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ