รัฐสภา 13 กันยายน 2562 ที่ ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ได้พิจารณาในญัตติด่วน ตามที่ นายวีรกร คำประกอบ ส.ส. นครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เสนอให้ที่ประชุมสภาฯ ให้ความเห็นเพื่อเสนอแนะต่อรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมรวมถึงการเยียวยาประชาชนซึ่งประสบปัญหาอุทกภัย ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

 

 

              ทั้งนี้ การอภิปรายส่วนใหญ่เสนอให้รัฐบาลเร่งส่งหน่วยงานของรัฐเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึง โดยมาตรการเฉพาะหน้าคือ การเร่งจัดส่งสิ่งของช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมกำหนดมาตรการเยียวยาประชาชน และเกษตรกรในพื้นที่

              โดยมีการอภิปรายที่น่าสนใจ อาทิ นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ ส.ส. อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย (พท.) เสนอให้รัฐบาลจัดสรรเงินเพื่อเยียวยาเกษตรกรในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม ไร่ละ 2,000 บาท ทั้งนี้ มีข่าวว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะจ่ายเงินช่วยเหลือไร่ละ 500 บาท ซึ่งตนเชื่อว่าจะทำให้ประชาชนอยู่ไม่ได้ หากจะมีข้อจำกัดช่วยเหลือประชาชน เพียง 20 ไร่ ขอให้ช่วยไร่ละ 2,000 บาท รวมเป็น 80,000 บาท

              ขณะที่ นายคมเดช ไชยศิวามงคล ส.ส. กาฬสินธุ์ พรรคเพื่อไทย อภิปรายต่อขอเสนอให้รัฐบาลตัดงบประมาณรายจ่ายที่จะใช้เพื่อจัดซื้อเรือดำน้ำ ซึ่งทราบว่าจัดเป็นงบประมาณผูกพันระยะ 3 ปี เพื่อจัดซื้อรถแม็คโคร เพื่อจัดสรรให้กับท้องถิ่น เบื้องต้น เชื่อว่าจะใช้งบประมาณ 2.8 หมื่นล้านบาท เพื่อให้ตำบลนำไปแก้ไปัญหาในพื้นที่ ซึ่งจะทำให้การแก้ปัญหาน้ำแล้ง น้ำท่วมทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นขอให้หน่วยงานรัฐตรวจสอบ และคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ที่มี พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย เป็นประธานตรวจสอบการทุจริตงบประมาณ เช่น ในโครงการพาราซอย โดยเฉพาะพื้นที่ภาคอีสาน จ.อุดรธานี , ร้อยเอ็ด , ขอนแก่น , กาฬสินธุ์ และสกลนคร รวมถึงให้ใช้มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร เช่น พักชำระหนี้

 

 

 

              นอกจากนั้น ขอให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม หยุดการกล่าวทีเล่นทีจริงเมื่อประชาชนประสบปัญหา เช่น เมื่อเกิดน้ำท่วมขอให้ประชาชนเลี้ยงปลา เป็นต้น

              ส่วน นายวุฒิพงษ์ นามบุตร ส.ส. อุบลราชธานี พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) อภิปรายว่า ขอให้รัฐบาลหาหน่วยงานเพื่อเป็นเจ้าภาพต่อการบริหารจัดการน้ำทุกกลุ่มลุ่มน้ำ เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

 

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง