พรรคร่วมตบรางวัล ส.ส.เขต

            รัฐสภา-12 ก.ย.62-ผู้สื่อข่าวรายงานถึงผลการประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.) สามัญประจำสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 35 คณะ ซึ่งมีวาระพิจารณาเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ  โดยมีรายละเอียด คือ  ส่วนของพรรคพลังประชารัฐ 1.กมธ.การตำรวจ เลือกนายนิโรจ สุนทรเลขา ส.ส.นครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ เป็นประธาน, 2.กมธ.การสื่อสารมวลชน โทรคมนาคม ดิจิทัลเเละเศรษฐกิจ เลือก น.ส.กัลยา รุ่งวิจิตรชัย ส.ส.สระบุรี พรรคพลังประชารัฐ เป็นประธานกมธ.,  3.กมธ.การเงิน การคลัง เเละสถาบันทางการเงิน  เลือก นายสมศักดิ์ พันธ์เกษม ส.ส.นครราชสีมา พรรคพลังประชารัฐ เป็นประธาน, 4.กมธ.กิจการสภาผู้แทนราษฎร เลือกนายอนันต์ ผลอำนวย  ส.ส.กำแพงเพชร พรรคพลังประชารัฐ เป็นประธาน, 5.กมธ.การทหาร เลือกพล.อ.สมชาย วิษณุวงศ์ ส.ส.กาญจนบุรี พรรคพลังประชารัฐ เป็นประธาน, 6.กมธ.การศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว  เลือกนายสุชาติ อุสาหะ ส.ส.เพชรบุรี พรรคพลังประชารัฐ เป็นประธาน, 7.กมธ.การป้องกันเเละปราบปราม การฟอกเงินและยาเสพติด  เลือกนายนิพันธ์ ศิริธร ส.ส.ตรัง พรรคพลังประชารัฐ เป็นประธาน และ 8.กมธ.การวิทยาศาสต์รและเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
เลือก นายอัครวัฒน์ อัศวเหม ส.ส.สมุทรปราการ พรรคพลังประชารัฐ เป็นประธาน

 

 

            ส่วนของพรรคประชาธิปัตย์  1.กมธ.การพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา  เลือก นายอันวาร์ สาและ ส.ส.ปัตตานี พรรคประชาธิปัตย์ เป็นประธาน, 2.กมธ.การเกษตรและสหกรณ์ เลือกนางกันตวรรณ ตันเถียร ส.ส.พังงา พรรคประชาธิปัตย์  เป็นประธาน, 3. กมธ.แก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ เลือกนายวุฒิพงษ์ นามบุตร ส.ส.อุบลราชธานี พรรคประชาธิปัตย์ เป็นประธาน, และ 4.กมธ.การสวัสดิการสังคม เลือก น.ส.รังสิมา รอดรัศมี ส.ส.สมุทรสงคราม พรรคประชาธิปัตย์ เป็นประธาน

            ส่วนของพรรคภูมิใจไทย 1.กมธ.คมนาคม  เลือกนายโสภณ ซารัมย์ ส.ส.บุรีรัมย์ พรรคภูมิใจไทย เป็นประธาน, 2. กมธ.การท่องเที่ยว เลือก นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล ส.ส.อยุธยา พรรคภูมิใจไทย เป็นประธาน, 3.กมธ.การกีฬา เลือก  นายบุญลือ ประเสริฐโสภา ส.ส.ราชบุรี พรรคภูมิใจไทย เป็นประธาน และ 4.กมธ.การสาธารณสุข เลือก นายปกรณ์ มุ่งเจริญพร ส.ส.สุรินทร์ พรรคภูมิใจไทย เป็นประธาน, ส่วนของพรรคชาติไทยพัฒนา กมธ.การส่งเสริมแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม เลือกนายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ  ส.ส.สุพรรณบุรี พรรคชาติไทยพัฒนาเป็นประธาน

           ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่าสำหรับส่วนของพรรคฝ่ายค้าน  พรรคเพื่อไทย 1.กมธ.การศึกษา เลือก นายนพคุณ รัฐผไท ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย เป็นประธาน,  2.กมธ.การพลังงาน เลือกนายกิตติกร โล่ห์สุนทร ส.ส.ลำปาง พรรคเพื่อไทย เป็นประธาน, 3.กมธ.อุตสาหกรรม เลือก นายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ ส.ส.อุบลราชธานี  เป็นประธาน, 4.กมธ.การศึกษา จัดทำ และติดตามการบริหารงบประมาณ  เลือกนายไชยา พรหมา ส.ส.หนองบัวลำภู  พรรคเพื่อไทย เป็นประธาน, 5.กมธ.คุ้มครองผู้บริโภค เลือก นายมานะ โลหะวณิชย์ ส.ส.ชัยภูมิ พรรคเพื่อไทย เป็ปประธาน

              6.กมธ.กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ กลุ่มชาติพันธ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ เลือกนางมุกดา พงษ์สมบัติ ส.ส.ขอนแก่น พรรคเพื่อไทย เป็นประธาน, 7.กมธ.การปกครอง  เลือกนายไพจิต ศรีวรขาน ส.ส.นครพนม พรรคเพื่อไทย เป็นประธาน, 8.กมธ.การต่างประเทศ เลือกนายศราวุธ เพชรพนมพร ส.ส.อุดรธานี พรรคเพื่อไทย เป็นประธาน,9.กมธ.กิจการองค์กรศาล รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน เลือกนายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทย เป็นประธาน และ 10.กมธ.การป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย เลือกนายวุฒิชัย กิตติธเนศวร ส.ส.นครนายก พรรคเพื่อไทย เป็นประธาน

              ส่วนของพรรคอนาคตใหม่ 1. กมธ.การที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เลือก นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ เป็นประธานกมธ., 2.กมธ. ความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดน ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ เลือก พล.ท.พงศกร รอดชมภู ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ เป็นประธานกมธ., 3.กมธ. กฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน เลือก นายปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ เป็นประธาน,  4. กมธ. การพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน เลือก นายปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส.พิษณุโลก พรรคอนาคตใหม่ เป็นประธาน, 5.กมธ. การพัฒนาเศรษฐกิจ เลือกน.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ เป็นประธาน และ 6.กมธ. การแรงงาน เลือก นายสุเทพ อู่อ้น ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ เป็นประธาน

             ส่วนของพรรคเสรีรวมไทยกมธ. การป้องกันปราบปรามการทุจริต เเละประพฤติมิชอบ เลือก พล.ต.อ.เสรีพิศุทธิ์ เตมียาเวส ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย เป็นประธาน, พรรคประชาชาติ กมธ. การกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ  เลือก​นายซูการ์โน มะทา ส.ส.ยะลา พรรคประชาชาติ เป็นประธาน​

              ผู้สื่อข่าวรายงาว่าสำหรับพรรคการเมืองขนาดเล็กที่มีประเด็นของเก้าอี้ประธานกมธ.ฯ จากฝั่งรัฐบาลก่อนหน้านั้น จากการตรวจสอบไม่พบว่ากลุ่มส.ส.พรรคเล็กได้รับเลือกให้เป็นประธานกมธ. ในสัดส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลแต่อย่างใด