royal coronation
วันที่ 22 ตุลาคม 2562
การเมือง

"วิษณุ"โวปชช.พอใจศูนย์ร้องทุกข์ เดินหน้าไปต่อ

วันที่ 11 กันยายน 2562 - 14:22 น.
วิษณุ เครืองาม
Shares :
เปิดอ่าน 919 ครั้ง

"วิษณุ"มอบนโยบาย ขับเคลื่อนดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ เผย"บิ๊กตู่"ให้ส่งรายงานทุกวัน คุยลั่ปชช.พอใจเดินหน้าไปต่อ

 

11 กันยายน 2562 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบนโยบายการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ให้กับผู้นำการขับเคลื่อนการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ประจำหน่วยงาน และร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล  

 

ทั้งนี้ นายวิษณุ กล่าวมอบนโยบายตอนหนึ่งว่า นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.)จัดให้มีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล โดยมอบหมายให้ตนมาเป็นประธานในพิธีและร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งมี 16 หน่วยงานเข้าร่วม

 

นายวิษณุ กล่าวว่า เรื่องร้องทุกข์ต่าง ๆ นายกฯ ให้ส่งรายงานให้ทราบทุกวัน เพื่อให้เห็นถึงความสำเร็จของการแก้ไขปัญหา รัฐบาลจึงถือว่าความทุกข์ของประชาชนต้องแก้ไขและบำบัดเยียวยา ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใด ความคิดความรู้สึก ไม่ได้มีแต่เฉพาะรัฐบาลนี้ ใครเป็นรัฐบาลก็ต้องคิดแบบนี้ เพราะถ้าเป็นรัฐบาลแล้วไม่รู้ร้อน รู้หนาวกับความทุกข์ของประชาชน ไม่รู้จะเป็นรัฐบาลไปทำไม

 

นายวิษณุ กล่าวต่อว่า เฉลี่ยแต่ละวันมีเรื่องร้องทุกข์เข้ามาวันละ 500 เรื่อง บางเรื่องหลายอย่างไม่เป็นสาระ และบางเรื่องไม่อาจดำเนินการแก้ไขได้  ก็จะส่งต่อให้กระทรวงนั้นๆ ที่เกี่ยวพันดำเนินการ ซึ่งผลจากการประเมินเป็นที่ชื่นชอบของประชาชนตามตัวชี้วัดเป็นผลที่น่าพอใจ รัฐบาลจึงตัดสินใจเดินหน้าต่อในเรื่องนี้

 

นายวิษณุ กล่าวว่า สิ่งที่รัฐบาลทำตอบโจทย์รัฐบาล 4.0 ตอบโจทย์ทั้งเรื่องการบริหารจัดการภาครัฐแบบใหม่ ตอบโจทย์เรื่องการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การทำงานอย่างโปร่งใส การมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบ สะท้อนผ่านการทำงานแบบนี้ ขณะเดียวกันยังตอบโจทย์การปกครองในระบอบประชาธิปไตยว่าทุกข์ของประชาชนจะต้องมีการรับฟังทั้งผู้ร้องและผู้ถูกร้อง เพื่อบริหารจัดการได้อย่างเป็นธรรม

 

 

 

 

Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ