เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 62 - นายวัชระ เพชรทอง อดีตส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ พร้อมคณะทำงาน ได้ยื่นหนังสือต่อนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ผ่านงานสารบบสภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพฤติกรรมของข้าราชการระดับสูงของสำนักงานเลขาธิการสภาฯ ที่พบพฤติกรรมเข้าข่ายละเมิดจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการสภาผู้แทนราษฎร หลังจากที่มีข้าราชการหญิงของสำนักงานเลขาธิการสภาฯ ร้องเรียนต่อตนถึงพฤติกรรมที่เกิดขึ้น ที่มีลักษณะคุกคามทางเพศข้าราชการหญิง       

 

          ทั้งนี้ข้าราชการระดับสูงของสำนักงานฯ​มีคู่สมรสซึ่งเป็นข้าราชการในสำนักงานเลขาธิการสภาฯ เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามในรายละเอียดตนไม่ทราบว่ามีผลประโยชน์ใดขัดแย้งระหว่าง 2 ข้าราชการที่เป็นคู่กรณีหรือไม่ แต่พฤติกรรมจากการส่งข้อความทางแอพพลิเคชั่นไลน์ตอบโต้กันนั้น เข้าข่ายการละเมิดสิทธิสตรี และไร้คุณธรรมที่ชัดเจน ทั้งนี้การยื่นเรื่องร้องเรียนให้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวตนไม่ได้กลั่นแกล้งหรือให้ข้อมูลใส่ร้ายบุคคลใดเพียงฝ่ายเดียว ส่วนการตัดสินหรือผลการตรวจสอบเป็นอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับคณะกรรมการตรวจสอบที่นายชวนจะแต่งตั้ง ทั้งนี้ตามประมวลจริยธรรมหากการตรวจสอบพบการกระทำความผิดจริง โทษสูงสุดคือไล่ออก

 

          นายวัชระ กล่าวด้วยว่า ตนขอให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้าราชการระดับสูงของสำนักงานเลขาธิการสภาฯ​ ที่มีพฤติกรรมละเลยการกำกับดูแลและไม่เร่งรัดการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ พร้อมอาคารประกอบ​ ที่พบความล่าช้ากว่าแผนงานก่อนสร้าง รวมถึงตั้งกรรมการสอบกรณีที่ข้าราชการระดับสูงของสำนักงานเลขาธิการสภาฯ ละเลย การเร่งรัดการจัดสร้างแบบจำลองอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ทองคำเฉลิมพระเกียรติฯ มูลค่า 11.7 ล้านบาท ซึ่งเป็นทองคำบริสุทธิ์ 99.99 เปอร์เซ็นต์ จำนวน 7 กิโลกรัม ที่มีสัญญาจ้างบริษัทเอกชน มูลค่าการจ้าง 3.9 ล้านบาท สัญญาระบุให้แล้วเสร็จภายใน 150 วัน อย่างไรก็ตามการดำเนินการสร้างแบบจำลองดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อปี 2558 แต่ถูกยกเลิกสัญญาจ้างช่วงของนายจเร พันธุ์เปรื่อง อดีตเลขาสภาฯ แต่หลังจากนั้นข้าราชการระดับสูงของสภาฯ ไม่ได้สานต่อโครงการดังกล่าว ซึ่งตนมองว่าเป็นการเสื่อมเสียเกียรติ และประพฤติขัดจริยธรรมร้ายแรง ฐานะข้าราชการสามัญต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษ้ตริย์ทรงเป็นประมุข

 

         "ผมขอเรียกร้องเมื่อตั้งกรรมการตรวจสอบแล้ว ให้สั่งพักราชการข้าราชการที่ถูกตั้งกรรมการตรวจสอบ เพื่อไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับการตรวจสอบเรื่องดังกล่าว อย่างไรก็ตามการยื่นเรื่องของผมได้ตรวจสอบและกลั่นกรองแล้ว ข้าราชการระดับสูงของสำนักงานเลขาธิการสภาฯ ฐานะผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้องเป็นผู้มีจริยธรรม ทั้งนี้ผมเปิดเผยไม่ได้ว่า ข้าราชการที่ร้องเรียนนั้นได้รับผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ หรือไม่จากการสนทนาผ่านข้อความดังกล่าว ต้องให้สิทธิข้าราชการหญิงที่เสียหายชี้แจงต่อกรรมการ นอกจากนั้นขอให้การคุ้มครองข้าราชการหญิงที่เป็นประเด็นด้วย" นายวัชระ กล่าว.