royal coronation
17 กุมภาพันธ์ 2563
การเมือง

ปชช.หนุนซักฟอก "บิ๊กตู่" ถวายสัตย์ไม่ครบ

25 สิงหาคม 2562 - 14:34 น.
สวนดุสิตโพล,ถวายสัตย์ไม่ครบ,หาจุดอ่อนรบ,บีบบิ๊กตู่ลาออก,เชื่อเกมการเมือง
Shares :
เปิดอ่าน 2,312 ครั้ง

สวนดุสิตโพล เผย ปชช.หนุนซักฟอก "นายกฯ" ถวายสัตย์ไม่ครบ เชื่อเกมการเมืองหาจุดอ่อนรบ. บีบ "บิ๊กตู่" ลาออก กระทบเชื่อมั่น แนะ รบ.ต้องแจงให้ชัด ฝ่ายค้าน อย่าป้ายสี


 

          จากที่ฝ่ายค้านยื่นญัตติขอเปิดอภิปราย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและรมว.กลาโหม กรณีถวายสัตย์     ไม่ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญ ถือเป็นการกระทำอันมิบังควรและต้องเร่งแก้ไขให้ถูกต้องตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการยื่นซักฟอกกรณีดังกล่าว “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,184 คน ระหว่างวันที่ 21-24 สิงหาคม 2562 สรุปผลได้ ดังนี้ 

 

          1.ประชาชนคิดว่าฝ่ายค้านมีเหตุผลเพียงพอต่อการยื่นซักฟอก พล.อ.ประยุทธ์ กรณี การถวายสัตย์ไม่ครบถ้วนหรือไม่?
          อันดับ 1 มีเหตุผลเพียงพอ 77.20% เพราะพล.อ.ประยุทธ์ กล่าวถวายสัตย์ไม่ครบถ้วนจริง ไม่เป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติ ไม่เหมาะสม ควรแก้ไขให้ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ ฯลฯ
          อันดับ 2 มีเหตุผลไม่เพียงพอ 22.80% เพราะอยากให้สนใจเรื่องการบริหารบ้านเมือง การแก้ปัญหาปากท้องให้กับประชาชนมากกว่า  เป็นการจ้องจับผิด หาเรื่องรัฐบาล เสียเวลา ฯลฯ 

 

          2.ประชาชนเห็นด้วยหรือไม่? ที่ฝ่ายค้านยื่นซักฟอก พล.อ.ประยุทธ์
          อันดับ 1 เห็นด้วย 66.72% เพราะเป็นเรื่องที่สำคัญ นายกฯควรชี้แจงอย่างเป็นทางการ อยากรู้ข้อมูลข้อเท็จจริง เป็นสิทธิของฝ่ายค้านที่สามารถกระทำได้ ฯลฯ 
          อันดับ 2 ไม่เห็นด้วย 18.67% เพราะอาจกลายเป็นประเด็นที่สร้างความขัดแย้ง ไม่เกิดผลดีกับทั้ง 2 ฝ่าย ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ทางการเมืองให้แย่ลง ฯลฯ 
          อันดับ 3 ไม่แน่ใจ 14.61% เพราะเป็นประเด็นล่อแหลม ยังไม่มีท่าทีว่าจะจบ ปัญหายังคงยืดเยื้อบานปลาย ทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านยังคงออกมาตอบโต้กันไปมา ฯลฯ

 

          3.ประชาชนคิดว่าการยื่นซักฟอก พล.อ.ประยุทธ์ เป็นเกมการเมืองหรือไม่?
          อันดับ 1 เป็นเกมการเมือง 40.79% เพราะต้องการสร้างกระแสทางการเมือง บีบให้ พล.อ.ประยุทธ์ลาออก เป็นการหาจุดอ่อนเพื่อโจมตีรัฐบาล อยากให้มีการเลือกนายกฯ ใหม่ ฯลฯ 
          อันดับ 2 ไม่เป็นเกมการเมือง 34.97% เพราะฝ่ายค้านทำหน้าที่ได้เหมาะสม เมื่อนายกฯไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญก็ไม่ควรเพิกเฉย การยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายเป็นเรื่องปกติทางการเมือง ฯลฯ   
          อันดับ 3 ไม่แน่ใจ 24.24% เพราะควรดูที่เจตนาของฝ่ายค้านและความตั้งใจที่จะยื่นซักฟอกว่ามีน้ำหนักมากน้อยเพียงใด ข่าวมีหลายกระแส ทำให้สับสน ฯลฯ

 

          4.ประชาชนคิดว่าการซักฟอก พล.อ.ประยุทธ์ ครั้งนี้ จะมีผลต่อความเชื่อมั่นของรัฐบาลอย่างไร?
          อันดับ 1 เชื่อมั่นลดลง 62.14% เพราะเกี่ยวข้องกับ พล.อ.ประยุทธ์โดยตรง ทำให้ประชาชนเกิดความสงสัย ไม่มั่นใจในการทำงาน รัฐบาลมีจุดอ่อนหลายอย่าง ฯลฯ
          อันดับ 2 เชื่อมั่นเหมือนเดิม 28.80% เพราะทุกคนมีโอกาสผิดพลาดได้ ไม่ส่งผลต่อการบริหารบ้านเมือง ยังทำงานต่อไปได้  มีนโยบายออกมาช่วยเหลือประชาชน ฯลฯ 
          อันดับ 3 เชื่อมั่นมากขึ้น 9.06% เพราะหากมีการชี้แจงอย่างชัดเจน ก็ทำให้เข้าใจมากขึ้น น่าจะมีการเตรียมตัวมาดี ฯลฯ

 

          5.สิ่งที่ประชาชนอยากบอกทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน กรณี การอภิปรายยื่นซักฟอก พล.อ.ประยุทธ์ คือ
ฝ่ายรัฐบาล
          อันดับ 1 การตอบคำถาม การชี้แจง ต้องชัดเจนตรงประเด็น 46.75%
          อันดับ 2 ตั้งใจรับฟังอย่างมีสติ มีเหตุผล ไม่ใช้อารมณ์ ไม่วู่วาม 34.15%
          อันดับ 3 ทำตามหน้าที่ให้ดีที่สุด รักษาสัญญา บริหารบ้านเมืองตามนโยบาย 18.29%
          อันดับ 4 เข้าร่วมประชุม ปฏิบัติตามกฎระเบียบในที่ประชุม 13.82%
          อันดับ 5 มีการเตรียมตัวที่ดี เตรียมข้อมูล เอกสารต่างๆ ให้ครบถ้วน 10.16%

ฝ่ายค้าน
          อันดับ 1 ไม่ทะเลาะเบาะแว้ง ไม่ใส่ร้ายป้ายสี สุภาพ 31.38%
          อันดับ 2 เน้นเรื่องการทำงาน การดูแลประชาชน นึกถึงประโยชน์ของส่วนรวม 28.87%
          อันดับ 3 เป็นฝ่ายค้านที่ดี เคารพกติกา ไม่ละเมิดกฎระเบียบข้อบังคับ 26.36%
          อันดับ 4 รักษาเวลา ไม่ยืดเยื้อ พูดให้สั้น กระชับ เข้าใจง่าย 19.67%
          อันดับ 5 มีข้อมูล หลักฐานที่ชัดเจน เป็นประโยชน์ 15.06%

 

 


ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญ บทวิเคราะห์ เจาะลึกแบบ อินไซด์ ฟรี!! เพียงติดตามได้ที่ Line official คมชัดลึก เพียงกดติดตามผ่าน

เพิ่มเพื่อน
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ