royal coronation
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562
การเมือง

ครม. แต่งตั้ง ขรก.การเมือง

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 - 19:14 น.
ครม แต่งตั้ง ขรกการเมือง,ธรรมนัส
Shares :
เปิดอ่าน 3,017 ครั้ง

ครม. แต่งตั้ง ขรก.การเมือง รมช.ธรรมนัส เสนอตั้งสมาชิกพรรคเล็ก 5 ราย มีอดีตผู้สมัครปาร์ตี้ลิส เพื่อชาติโผล่ พร้อม คนใกล้ชิดรมช.ธรรมนัส แจกเก้าอี้ กรรมการผู้ช่วย

 

ครม. แต่งตั้ง ขรก.การเมือง รมช.ธรรมนัส เสนอตั้งสมาชิกพรรคเล็ก 5 ราย มีอดีตผู้สมัครปาร์ตี้ลิส เพื่อชาติโผล่ พร้อม คนใกล้ชิดรมช.ธรรมนัส  แจกเก้าอี้ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี เสี่ยลาว –ลูกชาย ชัช เตาปูน –ลูกไพฑูรย์ แก้วทอง

 

          เมื่อวันที่ 20 ส.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมครม. ว่า ครม.เห็นชอบตามที่พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เสนอแต่งตั้ง พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ เป็นข้าราชการการเมือง ตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

 

          ครม.เห็นชอบ ตามที่ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ เสนอแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่ง ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 5 ราย ดังนี้ นายพิพัฒน์ ธรรมสิทธิ์ (พรรคพลเมืองไทย) นายนิพนธ์ ชื่นตา(พรรคประชาธิปไตยใหม่) นายทองจันทร์ จันเต(พรรคพลังไทยรักไทย) นายโรจนินทร์ หิรัญโชคอนันต์ (อดีตผู้สมัครสส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อชาติ) นายนริสสร แสงแก้ว (คนใกล้ชิด ร.อ.ธรรมนัส)

 

          ครม.เห็นชอบ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ แต่งตั้ง นางรัตนา จงสุทธานามณี เป็นที่ปรึกษารมว.คลัง นายวารุจ ศิริวัฒน์ เป็นที่ปรึกษารมช.คลัง ทั้งนี้ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว

         

          ครม.เห็นชอบ แต่งตั้งตามที่กระทรวงพลังงานเสนอแต่งตั้ง นายยุคล ชนะวัฒน์ปัญญา เป็นข้าราชการการเมือง ตำแหน่ง ที่ปรึกษารมว.พลังงาน ทั้งนี้ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว

 

 

          ครม.เห็นชอบแต่งตั้ง นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ ซึ่งจะเกษียณอายุราชการตั้งแต่วันที่ 1 ตค. 2562 เป็นต้นไป ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(กรรมการปปง.)แทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตค. 2562 เป็นต้นไป โดย นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบแล้ว

 

          ครม.เห็นชอบแต่งตั้งตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เสนอ แต่งตั้ง นายอาจิน จิรชีพพัฒนา รองผอ.สำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 

          ครม.เห็นชอบตามที่สำนักข่าวกรองแห่งชาติขอให้แต่งตั้ง นายอนุกูล เจิมมงคล รองผอ.สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตค. 2562 เป็นต้นไป เพื่อทดแทนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ

 

          ครม.เห็นชอบ แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ได้แก่ นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ นายอภิวัฒน์ ขันทอง นายอำนวย คลังผา นายทวี สุระบาล นายทศพล เพ็งส้ม นายธีระทัศน์ เตียวเจริญโสภา นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ นายนิทัศน์ รายยวา นายสรสินธุ ไตรจักรภพ นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ นายชื่นชอบ คงอุดม นายนราพัฒน์ แก้วทอง นายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ นายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล พล.ต.ท.ณัฐพิชย์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ และนายธีระยุทธ วานิชชัง

ข่าวเกี่ยวข้องในเครือ
Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ