วันที่ 19 ส.ค.62 ที่ห้องประชุมศรีณรงค์ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด เพื่อรับฟังรายงานสถานการณ์ การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วม

 

          โดยนายกฯ ได้กล่าวมอบนโยบายเน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการให้เร่งดูแลช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ อะไรที่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ต้องเร่งดำเนินการทันที อย่ารอให้นายกฯ สั่งการ หรือให้นายกฯ ลงพื้นที่ก่อนค่อยลงมือทำ โดยเฉพาะปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคของประชาชน รวมถึงตามสถานที่ราชการต่างๆ จะต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 

 

          นายกฯ กล่าวต่อไปว่า สำหรับงบประมาณนั้น รัฐบาลจะใช้เท่าที่จำเป็นให้เกิดประโยชน์ที่สุด ขอให้จัดปรับแผนงบประมาณที่ยังไม่ได้ใช้มาแบ่งทำโครงการเร่งด่วนก่อน ส่วนการจัดทำแผนของบประมาณปี 63 นั้น ขอให้ส่วนราชการจัดทำแผนเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเดือนสิงหาคมนี้


          พร้อมกันนี้ นายกฯ ยังได้สั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดจัดหาแหล่งพักน้ำ โดยได้เสนอโครงการขุดบ่อแลกดิน เพื่อเก็บน้ำไว้ในบ่อของชาวนา แก้ไขปัญหาการขาดน้ำช่วงฤดูแล้ง พร้อมกับกำชับให้ทำความเข้าใจกับเกษตรกรถึงโครงการดังกล่าวให้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง ในส่วนเรื่องงบประมาณที่ผู้ว่าราชการจังหวัด 20 จังหวัดเสนอขอรับงบประมาณเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งนั้น เห็นชอบรับหลักการ เพื่อนำไปหารือกับครม.ในการพิจารณางบกลางสนับสนุนงบประมาณให้จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป.