royal coronation
9 ธันวาคม 2562
การเมือง

เสียงรัฐบาล แพ้โหวตข้อบังคับต่อ ฝ่ายค้าน 2ครั้งแล้ว

14 สิงหาคม 2562 - 21:22 น.
เสียงรัฐบาล,แพ้โหวต,ข้อบังคับ,ฝ่ายค้าน
Shares :
เปิดอ่าน 7,152 ครั้ง

เสียงรัฐบาล แพ้โหวตข้อบังคับต่อ ฝ่ายค้าน 2ครั้งแล้ว ปมตัดคำ การพ้นวิปสภาฯ ด้วยเหตุอื่น "กมธ.ฝั่ง พท." บอกเป็นคำสะเทือนใจ นึกถึงการรัฐประหาร

 

          รัฐสภา วันที่ 14 ส.ค. 62 - การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานที่ประชุม ได้พิจารณาวาระร่างข้อบังคับการประชุมสภาฯ พ.ศ..... ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยพิจารณาหมวด 3 ข้อ 12 ว่าด้วยคณะกรรมการประสานงาน ซึ่งเพิ่มเติมให้มีคณะกรรมการประสานงานร่วมสภาผู้แทนราษฎร (วิป สภาฯ) โดยเนื้อหากำหนดให้มี กรรมการ จำนวน 10 คน มาจาก ตัวแทน ส.ส.พรรครัฐบาล 5 คนและ ส.ส.พรรคฝ่ายค้าน 5 คน และมีประธานสภา หรือรองประธานสภาฯ​ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานกรรมการ ทั้งนี้กำหนดให้ประธานสภาฯ กำหนดวิธีการแต่งตั้ง และการได้รับสิทธิประโยชน์ของ กรรมการวิปสภาฯ ด้วย หลังจากที่มีการอภิปรายและลงมติเสียงข้างมาก เห็นชอบ 448 เสียง ไม่เห็นด้วย 7 เสียง และงดออกเสียง 1 เสียง

 

          ต่อจากนั้นเข้าสู่การพิจารณา ข้อ13 ว่าด้วยการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการประสานงานร่วมสภาผู้แทนราษฎร (1) สภาสิ้นอายุ หรือ สภาถูกยุบ หรือไม่มีสภาเพระาเหตุอื่นใด โดย กมธ. เสียงข้างน้อย ได้แก่ ​นายอดิศร เพียงเกษ ฐานะ กมธ.ฯ และนายขจิตร ชัยนิคม ส.ส.อุดรธานี พรรคเพื่อไทย ขอสงวนความเห็นให้ตัดคำว่า "หรือไม่มีสภาเพราะเหตุอื่นใด" เนื่องจากเป็นคำที่สะท้อนให้นึกถึงการยึดอำนาจหรือการรัฐประหาร เพราะการพ้นไปของสภาฯ มี 2 เหตุผลที่เขียนในรัฐธรรมนูญ คือ อยู่ครบวาระ และ การยุบสภา ซึ่งไม่เคยมีการปรากฎว่าพ้นไปด้วยเหตุอื่นใด ทั้งนี้ขอให้ส.ส.ที่มาจากประชาชนลงคะแนนด้วยความอิสระ เพื่อปกป้องสถาบันที่เป็นตัวแทนของประชาชนเอาไว้ จากนั้นได้มีการลงมติ ปรากฎว่า เสียงข้างมากของที่ประชุม 234 เสียง เห็นด้วยกับการตัดถ้อยคำดังกล่าวออกตามความเห็นของกมธ. เสียงข้างน้อย  ขณะที่เสียงที่สนับสนุนให้ยืนตามกมธ.เสียงข้างมาก มีเพียง 223 เสียง และงดออกเสียง 2 เสียง ทั้งนี้ถือว่าส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลลงมติแพ้ ส.ส.ฝ่ายค้านเป็นครั้งที่ 2 ซึ่งครั้งแรก คือการลงมติในร่างข้อบังคับการประชุมสภาฯ ข้อ 9(1) ว่าด้วยการทำหน้าที่ของประธานในที่ประชุม

 

          จากนั้น นายชวน ได้ขอเลื่อนการพิจารณาไปวันที่ 15 สิงหาคม จากนั้นได้ปิดประชุมเวลา 21.10 น. ทั้งนี้ร่างข้อบังคับการประชุมสภาฯ ที่กมธ. พิจารณาแล้วเสร็จมีทั้งหมด 192 ข้อ.

Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ