พรรคอนาคตใหม่ - 12 ส.ค.62-นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ กล่าวตอนหนึ่งในเวทีสาธารณะ เรื่อง ราคาของความเหลื่อมล้ำ ต่อประเด็นผลกระทบของการเมือง ที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้ระดับความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะระบบการเมืองที่ล้มเหลวและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นวัฎจักรที่ทำให้สังคมมีความเลื่อมล้ำอย่างล้มเหลวและยากจะหาทางแก้ไข

            ทั้งนี้มีข้อมูลจากหลายสำนักซึ่งสำรวจเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำ พบว่า ประเทศไทยมีความเหลื่อมล้ำมากที่สุดในโลก แต่หน่วยงานของประเทศไทย เช่น สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชารติ กลับรายงานว่า ระดับความเหลื่อมล้ำอยู่ที่อันดับ 42 ของโลก ทั้งนี้ผลลัพท์ที่ได้แตกต่างกัน เพราะใช้ตัวชี้วัดคนละแบบ กล่าวคือ สภาพัฒน์ฯ ใช้รายได้เป็นเกณฑ์ ขณะที่หน่วยงานของสากล ใช้ความมั่งคั่ง

        

           นายพิธา กล่าวด้วยว่าสำหรับปัญหาคอร์รัปชั่นที่หลายคนมองว่าต้องแก้ไขด้วยการรัฐประหารนั้น ตนมองว่าประเทศไทยไม่ต้องรอให้มีคอร์รัปชั่น เพราะรัฐบาลทหารจำนวนมากที่ผ่านมารัฐบาลทหารไม่สามารถตรวจสอบได้ และไม่ยึดโยงประชาชน ดังนั้นหากจะยุติวงจรอุบาทว์ของความเหลื่อมล้ำ จำเป็นต้องทำประชาธิปไตยให้เข้มแข็ง เปิดโอกาสให้ระบบการเมืองภายใต้รัฐสภา และพรรคการเมืองทำงานอย่างเต็มที่ รวมถึงไม่ใช่ระบบนอกรัฐสภาเพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ​