สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยออกแถลงการณ์เรื่อง สงสัยความโปร่งใสการประมูลโครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบังเฟส 3

 

 

               ตามที่นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย (พท.) อภิปรายในการชี้แจงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 26 ก.ค.ที่ผ่านมา โดยขอให้รัฐบาลตรวจสอบการประมูลโครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง เฟส 3 ที่มีความไม่ชอบมาพากล ซึ่งเกี่ยวกับการแข่งขันระหว่างบริษัทที่ทำเรื่องพลังงาน และไม่เกี่ยวกับเรื่องท่าเรือ ได้เสนอประมูล 12,000 ล้านบาท แต่กลับตีตกเอกสารของอีกบริษัทที่เสนอ 26,000 ล้านบาท โดยขอให้นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวด้วยนั้น

 

 

               นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ออกแถลงการณ์ว่า กรณีดังกล่าวเป็นประเด็นที่การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) และรัฐบาล ต้องอธิบายเหตุผลให้สาธารณชนได้ตระหนักรู้ว่า เหตุใดคณะกรรมการคัดเลือกของโครงการเอกชนร่วมลงทุนพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังจึงตัดสินใจเลือกกลุ่มบริษัทที่ให้ผลตอบแทนทางการเงินแก่รัฐเพียง 12,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทพลังงานมากกว่ากลุ่มบริษัทการเดินเรือที่เสนอผลตอนแทนทางการเงินให้รัฐถึง 26,000 ล้านบาท ทำให้เห็นส่วนต่างที่ทำให้รัฐเสียประโยชน์มากถึง 12,000 ล้านบาท รวมทั้งการไม่ปรากฎมาตรการการรองรับผลกระทบของชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่มีปัญหาวิกฤตมาอย่างยาวนาน

 

 

               ประเด็นดังกล่าวถือเป็นข้อพิรุธที่สำคัญที่ กทท.ไม่ควรปิดบังซ่อนเร้นข้อมูลข่าวสาร ซึ่งอาจเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นการเฉพาะหรือไม่ ซึ่งกรณีดังกล่าวทำให้มีการนำความไปร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน และฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาลปกครองอยู่ในขณะนี้เพราะอาจไม่ได้รับความไม่เป็นธรรมอันเนื่องจากการพิจารณาข้อเสนอร่วมลงทุนของ กทท.ในกระบวนการประมูล ซึ่งไม่ปฏิบัติตามกฏหมายหรือปฏิบัตินอกเหนือหน้าที่และอำนาจตามกฏหมายของ กทท.และคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนฯ ที่อาจส่งผลต่อความโปร่งใสและไม่มีธรรมาภิบาล

 

               ด้วยเหตุดังกล่าวสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงขอเรียกร้องให้ กทท.และรัฐบาลต้องออกมาชี้แจงและตอบข้อพิรุธดังกล่าวให้สาธารณชนได้รับทราบเป็นการเร่งด่วน และขอให้ชลอการลงนามในสัญญาการดำเนินโครงการไว้พรางก่อน จนกว่าจะมีข้อยุติจากผู้ตรวจการแผ่นดินและศาลปกครอง ซึ่งหาก กทท.ยังเดินหน้าต่อไปทำทองไม่รู้ร้อน สมาคมฯจำต้องนำความไปร้องต่อ ป.ป.ช. ให้ตรวจสอบคณะกรรมการคัดเลือกโครงการผู้บริหาร กทท. และผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป รวมทั้งนำคดีขึ้นฟ้องร้องต่อศาลปกครองเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติและประชาชนแน่นอน นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย กล่าวในที่สุด