เมื่อเวลา 12.39 น. วันที่ 27 ก.ค. 62  หมอพรทิพย์ แพทย์หญิง คุณหญิง พรทิพย์ โรจนสุนันท์ โพสต์ภาพข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Porntip Rojanasunan อึ้ง ดาวสภา อยู่พรรคที่แสดงแต่ผลงานก้าวร้าว ชมเปาะ อนาคตของชาติที่น่าติดตาม

 

 

 

               ในท่ามกลางวิถีการอภิปรายในสภาสองวันที่ผ่านมา ที่มีการอภิปรายกระทบกระแทกแดกด่า คัดค้าน ตอบโต้ไปมา มีหนึ่งเสียงที่ด้วยเนื้อหาและภาพลักษณ์ทำให้สะดุดใจว่าวิธีพูดวิธีคิดน่าสนใจ จนได้รู้จัก แม้จะอยู่พรรคที่แสดงแต่ผลงานก้าวร้าว

               น่าสนใจว่าเขาเป็นใคร มีประสบการณ์อย่างไรจึงมาอยู่ ณ เวทีนี้ บังเอิญได้สนทนากัน ก็ให้สนใจว่าเขาแสดงความนอบน้อม และเมื่อบอกเขาว่ากลุ่ม ส.ว. หลายท่านที่นั่งไม่ไกลนัก กล่าวชื่นชม หนุ่มน้อยได้แสดงวิถีที่ไม่คาดฝัน เขาขอบคุณที่บอก และบอกว่าอยากจะขอบคุณด้วยตัวเอง แทบไม่น่าเชื่อว่าจะได้เห็นอัธยาศัยเช่นนี้ในคนรุ่นใหม่ที่จบจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน และไปเรียนต่อเมืองนอกในสาขาที่น่าสนใจยิ่ง

               ที่สำคัญ เขาทราบว่าหมอจบจากวัฒนาวิทยาลัยทำงานอะไรมา ส.ส. คนนี้เป็นอนาคตของชาติที่น่าติดตาม ก่อนจากกันไปทำหน้าที่ต่อ ได้อวยพรให้เขาดำรงตนเป็นนักการเมืองคุณภาพรุ่นใหม่ ที่สำคัญอย่าลืมหรือดูถูกอดีตของแผ่นดิน อยากเห็นพรรคการเมืองต่างๆ เปิดโอกาสคนรุ่นใหม่เช่นนี้ที่เก่ง ตั้งใจใช้ความสามารถพัฒนาประเทศ มีความนอบน้อม ลงเวทีการเมืองแสดงความสามารถ หมดสมัยใช้วิธีดึงอดีตเสียดสีใส่ร้าย โป้ปดมดเท็จแล้วค่อยขอถอน ช่วยกันใส่น้ำดีในระบอบการเมือง ก็จะไม่มีใครสามารถปฏิวัติได้อีก