เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 62 นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ในฐานะโฆษกกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ส่งหน้าหน้าที่เดินทางไปโรงพยาบาลมิชชั่น เพื่อเข้าไปแจ้งสิทธิ์และรับคำขอรับเงินค่าตอบแทนในฐานะเป็นผู้เสียหายที่มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าตอบแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากมีการกระทำความผิดอาญาของผู้อื่นตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 พร้อมให้คำแนะนำข้อกฎหมาย รวมถึงวิธีการเข้าสู่มาตรการคุ้มครองพยานตาม พ.ร.บ.คุ้มครองพยานในคดีอาญา แก่นายสิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์ หรือ จ่านิว

 

 

 

               โดยเจ้าหน้าที่ได้พบ นางพัฒน์นรี ชาญกิจ มารดาของจ่านิว โดยมี พ.ต.อ.ชาญวิทย์ พุ่มพวง รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล 3 ร่วมรับฟังการแจ้งสิทธิ์ดังกล่าวด้วย ซึ่งในเบื้องต้นมารดาจ่านิวมีความประสงค์จะขอรับการคุ้มครองพยาน แต่จ่านิวยังไม่สามารถให้ข้อมูลได้ มารดาจึงขอให้เจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิฯ ติดต่อกลับมาในภายหลังอีกครั้งหนึ่ง

               รองปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวด้วยว่า ส่วนกรณีหลายฝ่ายต้องการให้รับเป็นคดีพิเศษนั้น เบื้องต้น กระทรวงยุติธรรมเห็นว่ากรณีดังกล่าวยังอยู่ในชั้นของคดีอาญาอื่นที่ไม่ได้กำหนดอยู่ในท้าย พ.ร.บ.การสอบสวนคดีพิเศษ จะสามารถเป็นคดีพิเศษได้ต่อเมื่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ได้รับคำร้อง และต่อมาคณะกรรมการคดีพิเศษมีมติด้วยคะแนน 2 ใน 3 อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ดีเอสไอได้สืบสวนคู่ขนานไปกับการปฏิบัติงานของฝ่ายตำรวจด้วย ทั้งนี้ เพื่อทราบข้อเท็จจริงและสนับสนุนการปฏิบัติงานของตำรวจอย่างเต็มที่