สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 14 มิ.ย. 62  นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค หัวหน้าพรรคไทรักธรรม อดีต ส.ส. บัญชีรายชื่อ เข้ายื่นหนังสือต่อ กกต. ทวงถามความคืบหน้าเป็นครั้งที่ 7 ต่อกรณีการคำนวณ ส.ส. บัญชีรายชื่อใหม่ และทำให้ตนเองต้องพ้นจากการเป็น ส.ส.

 

 

 

               นายพีระวิทย์ กล่าวว่า กกต. ต้องชี้แจงกรณีผลคะแนนของพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ที่ กกต. มีการรายงานเมื่อวันที่ 28 มี.ค. กับผลคะแนนของพรรคประชาธิปัตย์ตามการรายงานเมื่อวันที่ 8 พ.ค. ว่าทำไมคะแนนรวมของพรรคประชาธิปัตย์จึงเพิ่มขึ้นถึง 9,894 คะแนน เป็นผลให้เมื่อนำมารวมกับคะแนนรวมของการเลือกตั้ง ส.ส. เขต 8 เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 พ.ค. แล้วคำนวณ ส.ส. บัญชีรายชื่อใหม่ ทำให้ตนต้องพ้นจากการเป็น ส.ส. และพรรคประชาธิปัตย์ได้ ส.ส. เพิ่มเข้าไปแทน ที่ผ่านมาเรามีกรณีบัตรเขย่งมาแล้ว ตอนนี้จึงขอเรียกผลต่างของคะแนนทั้ง 2 วัน ดังกล่าวว่า “คะแนนโขย่ง” ตนในฐานะผู้เสียหายจึงต้องเรียกร้องสิทธิ์และความเป็นธรรม ซึ่งขณะนี้ผ่านมาแล้ว 18 วัน ทำหนังสือทวงถาม กกต. มาแล้ว 6 ครั้ง แต่ก็ยังไม่มีคำตอบ

               นายพีระวิทย์ กล่าวด้วยว่า ก่อนหน้านี้ได้ยื่นหนังสือถึงผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งก็ทราบว่าอยู่ระหว่างรอหนังสือชี้แจงจาก กกต. เช่นเดียวกับตน หาก กกต. มีหนังสือชี้แจงมา และตนได้รับสิทธิ์กลับมาเป็น ส.ส. ก็จะได้ดำเนินการเรื่องของการเลือกนายกรัฐมนตรีที่ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็น ส.ส. ของพรรคประชาธิปัตย์ถือว่าไม่ชอบด้วย ก.ม. เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เพราะคะแนนจำนวนนี้จะมีผลไปถึงวันที่ 24 มี.ค. 63 ตนจึงยอมไม่ได้ที่จะให้คะแนนโขย่งไปถึงวันนั้น แต่ทั้งนี้หาก กกต. สามารถชี้แจงถึงที่มาที่ไปของคะแนนของพรรคประชาธิปัตย์ที่เพิ่มขึ้นมาได้ ก็พร้อมจะยอมรับ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

               “กกต. มีคำขวัญว่า สุจริต โปร่งใส เที่ยงธรรม วันนี้ผมขอเปลี่ยนเป็นว่า กกต. ทุจริต โปร่งแสง ไร้ความเป็นธรรม เพราะทวงมา 6 ครั้ง ตลอด 18 วัน แล้ว กกต. ก็ยังไม่มีคำตอบให้กับพรรคไทรักธรรม” นายพีระวิทย์ กล่าว