royal coronation
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562
การเมือง

ศาลรธน.ถกยกแรก"ธนาธร"ขาดคุณสมบัติส.ส.23 พ.ค.นี้

วันที่ 20 พฤษภาคม 2562 - 12:44 น.
ธนาธร,ศาลรัฐธรรมนูญ,กกต,ถือหุ้นสื่อ
Shares :
เปิดอ่าน 3,859 ครั้ง

ศาลรัฐธรรมนูญเตรียมพิจารณาคำร้องของกกต.ปม"ธนาธร" ขาดคุณสมบัติสมัครส.ส. ว่าจะรับคำร้องไว้พิจารณาหรือไม่ 23 พ.ค.นี้

 

20 พฤษคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พ.ค.นี้ ศาลรัฐธรรมนูญ เตรียมพิจารณาคำร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ที่ขอให้พิจารณาวินิจฉัยสมาชิกภาพส.ส.ของนายธนาธร  จึงรุ่งเรืองกิจ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 1 ห้วหน้าพรรคอนาคตใหม่  

 

กรณีถือหุ้นสื่อ อันเป็นลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส. ซึ่งเป็นเหตุให้สมาชิกภาพส.ส.สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101  (6 )ประกอบมาตรา 98 (3)

 

ก่อนหน้านี้ กกต.มีมติเป็นเอกฉันท์โดยเห็นว่า จากพยานหลักฐาน บริษัทวี-ลัค มีเดีย จำกัด เป็นบริษัท ที่ระบุวัตถุประสงค์ในการยื่นจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ว่า ประกอบกิจการหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชน อีกทั้งเมื่อพิจารณาจากงบการเงินของบริษัทฯ พบว่ามีรายได้จากการขายนิตยสาร ให้บริการโฆษณา ซึ่งถือเป็นการประกอบธุรกิจสื่อสารมวลชน และยังคงประกอบกิจการอยู่ ไม่มีการจดทะเบียนยกเลิกบริษัทหรือเสร็จการชำระบัญชีแต่อย่างใด 

 

ขณะที่สำเนาบัญชีผู้ถือหุ้นหรือ บอจ. 5 ที่กกต.ได้รับจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ก็ยังปรากฏชื่อนายธนาธร เป็นผู้ถือหุ้นตั้งแต่ปี 2558 จนถึงวันที่ 21 มี.ค. 62  ดังนั้นเมื่อกกต. ประกาศเปิดสมัครรับเลือกตั้งส.ส.วันที่ 4-8 ก.พ. จึงเท่ากับว่าขณะที่นายธนาธร ยื่นใบสมัครลงรับเลือกตั้ง นายธนาธร ยังถือหุ้น บริษัทวี-ลัค มีเดีย จำกัดอยู่  จึงเข้าข่ายขาดคุณสมบัติเนื่องจากเป็นบุคคลที่ห้ามใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญมาตรา 98(3) และ พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2561 มาตรา 42(3) 

 

 

ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคสองยังกำหนดว่า เมื่อศาลรัฐธรรมนูญ ได้รับเรื่องไว้พิจารณาแล้ว หากปรากฎเหตุอันควรสงสัยว่า ส.ส.ซึ่งถูกร้อง มีกรณีตามที่ถูกร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่ง ให้ส.ส. ซึ่งถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยและเมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยแล้วให้ศาลรัฐธรรมนูญแจ้งคำวินิจฉัยนั้นไปยังประธานสภาผู้แทนราษฎร ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของส.ส.ผู้ถูกร้องสิ้นสุดลง ให้ถือว่าผู้นั้นพ้นจากตำแหน่งนับแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ แต่ไม่กระทบต่อกิจการที่ผู้นั้นได้กระทำไปก่อนพ้นจากตำแหน่ง

 

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 23 พ.ค.นี้ จะเป็นการพิจารณาว่าจะรับคำร้องของ กกต.ไว้พิจารณาวินิจฉัยหรือไม่ ถ้าศาลมีมติรับคำร้องไว้พิจารณาก็จะส่งสำเนาคำร้องให้ผู้ถูกร้องและนัดพิจารณาคดีครั้งแรก หลังจากนั้นราวต้นเดือนมิ.ย.ผู้ถูกร้องจะต้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ภายใน 15 วันนับแต่ได้รับสำเนาคำร้อง

 

โดยภายในเดือนมิ.ย. ศาลพิจารณาคดีครั้งแรก กำหนดประเด็น ลำดับขั้นตอนการพิจารณา นัดไต่สวน และนัดฟังคำวินิจฉัย

 

สำหรับการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญใช้ระบบไต่สวน โดยคณะผู้พิจารณาคดี  ต้องมีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่ต่ำกว่า 7 คนขึ้นไป

 

 

 

ข่าวเกี่ยวข้องในเครือ
Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ