สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) -2 พ.ค.62 เวลา 10.00 น. นายรณวิต หล่อเลิศสุนทร รองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ นายไกลก้อง ไวทยการ นายทะเบียนพรรคอนาคตใหม่ และนายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ ว่าที่ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ เดินทางมายื่นร้องต่อ กกต. ขอให้มีคำสั่งไปยังสำนักงาน กกต. ประจำจังหวัด ให้เปิดเผยรายงานผลการนับคะแนน ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้งรายหน่วย โดยเผยแพร่ในรูปแบบเอกสารทั่วไปและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

 

          นายรณวิต กล่าวว่า เมื่อวันที่ 26 มี.ค. ที่ผ่านมา พรรคอนาคตใหม่ได้เดินทางมายื่นร้องต่อ กกต. ให้เปิดเผยข้อมูลรายงานผลการนับคะแนนรายหน่วยแล้ว วันนี้เดินทางมาร้องอีกครั้งให้ กกต. เปิดเผยรายงานผลการนับคะแนน ทั้งทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และเอกสารให้แก่ประชาชนทั่วไปเข้าถึงตรวจสอบได้ ไม่ใช่เฉพาะผู้สมัคร ส.ส. เท่านั้น ขอให้กำลังใจ กกต. ทำงานในส่วนนี้ให้เร็วที่สุด


          ด้านนายไกลก้อง กล่าวว่า ตามที่ กกต. แจ้งว่าสามารถดูรายงานผลคะแนนได้ที่สำนักงาน กกต. จังหวัด แต่การขอคัดถ่ายสำเนาเอกสารจำกัดไว้ที่ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้สมัคร หรือพรรคการเมืองนั้น แนวปฏิบัติดังกล่าวอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้สิทธิเข้าถึงข้อมูลผลการนับคะแนน เพราะการเลือกตั้งครั้งนี้ผู้มีส่วนได้เสียที่แท้จริงคือ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคน กกต. จึงมีหน้าที่โดยตรงต้องเปิดเผยข้อมูลรายหน่วยทั่วราชอาณาจักรให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็น แบบขีดคะแนนเลือกตั้ง (ส.ส.5/11) รายงานผลการนับคะแนน ส.ส. แบบแบ่งเขต เลือกตั้งล่วงหน้า (ส.ส.5/16) นอกราชอาณาจักร (ส.ส. 5/17) และทั่วไป (ส.ส.5/18)

          ส่วนนายพิจารณ์ กล่าวว่า วันนี้ผู้สมัคร ส.ส.ของพรรคอนาคตใหม่หลายคนยังไม่สามารถขอคัดสำเนาจาก กกต. จังหวัดได้ โดยมีการอ้างว่าไม่มีคำสั่งมาถึง แม้จะมีจดหมายจาก พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. แล้วก็ตาม เช่นแบบขีดคะแนน ส.ส.5/11 มีการชี้แจงว่าอยู่ในหีบเปิดเผยไม่ได้ พรรคอนาคตใหม่ก็เรียกร้องให้เปิดเผย เพราะบางหน่วยมีความผิดปกติ เช่น หน่วยเลือกตั้ง 7 ทุ่งวัดดอน กทม. พรรคอนาคตใหม่ได้ขีดคะแนน 274 คะแนน แต่พอไปกรอกเอกสาร ส.ส.5/18 เหลือ 60 คะแนน ดังนั้นจำเป็นต้องเปิดเผยเอกสาร ส.ส.5/11


          ผู้สื่อข่าวถามถึงการที่พรรคอนาคตใหม่เรียกร้องให้จัดการเลือกตั้งใหม่ในเขต 1 จ.นครปฐม นายไกลก้อง กล่าวว่า การนับคะแนนที่มีผลแตกต่างกัน 5 ครั้ง ในเขตดังกล่าว ไม่ว่าใครแพ้ช่วงไหนก็คาใจ การเลือกตั้งใหม่จะสร้างความเป็นธรรมได้