สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 5 เม.ย. 62 เวลา 13.20 น.  กลุ่มคณะราษฎรไทยแห่งชาติ (ครช.) นำโดย นายพลภาขุน เศรษฐญาบดี ผู้ประสานงานคณะราษฎรไทยแห่งชาติ เดินทางมาอ่านแถลงการณ์เรียกร้องไปยัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กรณีแต่งตั้งกรรมการสรรหา ส.ว. ขัดรัฐธรรมนูญ และยื่นหนังสือต่อ กกต. ขอเสนอตัวทำโครงการ Hyper Smart Vote ให้กับ กกต.

 

 

 

               นายพลภาขุน กล่าวว่า ตนได้ยื่นหนังสือถึงสำนักเลขาธิการนายกฯ เกี่ยวกับการที่ คสช. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ส.ว. ขัดรัฐธรรมนูญ เป็นเวลา 1 เดือนแล้ว แต่ยังไม่ได้รับคำตอบ เนื่องจาก ส.ว. นั้นเป็นตัวแทนปวงชนชาวไทย ตามรัฐธรรมนูญกำหนดให้แต่งตั้งจากผู้มีความเป็นกลางทางการเมือง แต่กรรมการสรรหา ส.ว. ที่ปรากฏ ล้วนเป็นพรรคพวกของ คสช. ทั้งสิ้น จึงขอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ส.ว. ใหม่ ที่มีความเป็นกลาง ประกอบด้วย ผู้แทนจากสถาบันองคมนตรี , มูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภค , สภาทนายความแห่งประเทศไทย , สภาเกษตรกรแห่งประเทศไทย , สภาหอการค้าไทย , สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย , ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย , สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทย , สภาวิชาชีพสื่อมวลชนภูมิภาคแห่งชาติ , สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และคณะราษฎรไทยแห่งชาติ ทั้งนี้ หาก คสช. ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงกรรมการสรรหา ส.ว. ตนจะใช้สิทธิ์แห่งพลเมืองโลก ร้องเรียนต่อคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ผู้แทนสหภาพยุโรป รวมไปถึงศาลโลก

 

 

 

 

 

 

               นายพลภาขุน ยังได้เสนอโครงการ Hyper Smart Vote  ต่อ กกต. โดยระบุว่า เป็นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการลงคะแนนเลือกตั้ง และประชามติ โดยไม่ต้องใช้กระดาษ ลงคะแนนได้ทุกที่ทั่วโลก ประหยัดค่าใช้จ่ายของประชาชนครั้งละกว่า 1,000 ล้านบาท และประหยัดงบประมาณแผ่นดินครั้งละกว่า 2,000 ล้านบาท จึงขอให้ กกต. แต่งตั้งตนเองพร้อมคณะ จำนวน 8 คน เป็นคณะกรรมการจัดทำโครงการดังกล่าว