ครม.ไฟเขียว โยกย้ายผู้บริหารกระทรวงพลังงาน เด้ง "ทวารัฐ - ประพนธ์" นั่งผู้ตรวจ "ยงยุทธ" นั่งอธิบดี พพ.

เมื่อวันที่ 25 ก.ย.61 พ.อ.หญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบโยกย้ายผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพลังงาน ตำแหน่ง โดยมีตำแหน่งสำคัญได้แก่ นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และนายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรม พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน

นายยงยุทธ จันทโรทัย จากรองปลัดกระทรวงพลังงานไปเป็น อธิบดีกรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ พ.อ.หญิง ทักษดา สังขจันทร์