royal coronation
วันที่ 18 ตุลาคม 2562
การเมือง

"บิ๊กตู่" เด้ง 14 ขรก. เอี่ยวค้ามนุษย์ !!

วันที่ 27 มีนาคม 2561 - 21:52 น.
บิ๊กตู่,เด้ง,14 ข้าราชการ,ตำรวจ,ครู,ค้ามนุษย์,ผู้อำนวยการ
Shares :
เปิดอ่าน 3,066 ครั้ง

"บิ๊กตู่"เซ็นคำสั่งเด้ง 13 ตร.และ 1 ผอ.ร.ร.เอี่ยวค้ามนุษย์เข้ากรุสำนักนายกฯ 


            27 มี.ค.61- พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 73/2561 ลงวันที่ 27 มี.ค.2561 เรื่องให้ข้าราชการมาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีใจความว่า  โดยที่การค้ามนุษย์เป็นปัญหาสำคัญร้ายแรงที่รัฐบาลกำหนดเป็นวาระเร่งด่วนที่จะต้องป้องกันและปราบปรามอย่างเฉียบขาด โดยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ไม่ว่าภาครัฐ ภาคประชาชน ดังนั้น เมื่อมีเรื่องร้องเรียนหรือตรวจสอบพบว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนกระทำความผิด จึงต้องดำเนินการทางวินัยและทางอาญาโดยเร็ว  และเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวมีความถูกต้อง เป็นธรรม พยานกล้าเปิดเผยข้อเท็จจริงและนำหลักฐานมาแสดง

           อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (3) และ (4) แห่งพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 นายกรัฐมนตรีจึงมีคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจและข้าราชการอื่น ซึ่งมีรายงานเบื้องต้นว่ามีส่วนกระทำความผิดดังกล่าว มาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรีในระหว่างการสืบสวนข้อเท็จจริงและการดำเนินการทางวินัยโดยความผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือทางอาญา โดยไม่ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิม และให้อยู่ในการกำกับดูแลของปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  ขณะเดียวกันให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) หรือหน่วยงานต้นสังกัดโยกย้ายข้าราชการเหล่านี้ออกจากตำแหน่งเดิมไปสู่หน่วยงานที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องการค้ามนุษย์ โดยไม่เลื่อนตำแหน่งหรือยศสูงขึ้น ทั้งนี้จนกว่าจะมีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประการอื่น

            ประกอบด้วย 1.พ.ต.อ.นคร พักไพโรจน์  2.พ.ต.อ.พิศุทธิ์ ศุกระศร 3.พ.ต.ท.กิตติชัย โถวิเชียร 4.ร.ต.อ.หญิง จริยาภรณ์ พ่วงพี่ดี 5.ร.ต.ท.ยุทธพล อนันตวิเชียร 6.ร.ต.ท.สมปอง หีบแก้ว 7.ร.ต.ท.สุรศักดิ์ ชาญขุนทด 8.ร.ต.ต.กัมปนาท สาเกทอง  9.ด.ต.วิชัยรัตน์ มงคลเคหา  10.ด.ต.สมศักดิ์ หวังมีสุข  11.ด.ต.อนันต์ สมศรี 12.ด.ต.อภินันท์ แก้วผล 13.จ.ส.ต.วโรดม วรพันธ์ และ 14.นายเจริญ ศรีพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาน้อย อ.ภูเรือ จ.เลย

            ทั้งนี้วันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคสช.ว่า ได้ให้แนวทางการพิจารณาบทลงโทษผู้กระทำการทุจริต ซึ่งที่ประชุมคสช.ในวันนี้ได้ออกมาตรการต่อต้านหรือป้องกันการทุจริตเพื่อให้รัฐบาลนำไปสู่การปฏิบัติ โดยมาตรการดังกล่าวกำหนดว่ากรณีที่ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการพลเรือน ตำรวจ และทหาร กระทำทุจริต ให้หน่วยงานต้นสังกัดตั้งกระบวนการตรวจสอบข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่คนดังกล่าว ภายใน 7 วัน และต้องดำเนินการตรวจสอบสอบสวนให้เสร็จภายใน 30 วัน ซึ่งถ้าพบว่าเรื่องมีมูลและบุคคลนั้นสร้างความเสียหายให้กับหน่วยงานราชการ ให้สั่งย้ายบุคคลดังกล่าวออกจากตำแหน่งเดิมก่อน ไปยังอยู่ในตำแหน่งอื่นในกระทรวงนั้นๆ  แต่ถ้าพบว่ากระทำความผิดร้ายแรง ให้สั่งย้ายไปปฏิบัติราชการในสำนักนายกรัฐมนตรีที่เปิดตำแหน่งรองรับไว้ 100 ตำแหน่งสำหรับกรณีของข้าราชการ และ 50 ตำแหน่ง

            สำหรับกรณีของรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้หากผลสอบสวนสรุปออกมาว่าบุคคลนั้นทำผิดจริง จะถูกสอบสวนทางวินัย หรือดำเนินคดีอาญาหรือคดีแพ่งต่อไป และถ้าบุคคลดังกล่าวไม่ได้มีความผิดถึงขั้นที่ต้องถูกไล่ออก ก็จะถูกห้ามปรับย้ายไปตำแหน่งที่สูงขึ้นหรือตำแหน่งเทียบเท่าของเดิม เป็นเวลา 3 ปี ถ้าไม่ทำมาตรการแบบนี้ ก็คงไม่กลัวกันเพราะคิดว่าจะได้กลับไปที่เดิมหลังสอบสวนเสร็จ

            “ผู้ที่มีความมัวหมองจากการทุจริตหรือเรื่องอื่นๆ อาทิ การค้ามนุษย์ เราจะไม่ให้มีการปรับย้ายตำแหน่งของคนเหล่านั้นนาน 3 ปี เป็นโทษที่ไม่ใช่เบา ถ้ามีคดีอาญาก็เอาออกไป ให้ดำเนินการเป็นจริงเป็นจังมากขึ้น ทั้งหมดมีขั้นตอนของมันอยู่”นายกรัฐมนตรี กล่าวและว่า วันนี้มีตัวอย่างกรณีของข้าราชการพลเรือนและข้าราชการตำรวจที่มียศตั้งแต่พ.ต.อ.ลงไป ซึ่งต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ รวม 14 ราย ถูกออกคำสั่งให้ย้ายไปอยู่ในสำนักนายกรัฐมนตรี

Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ