10 ม.ค.61  นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการกำหนดเงื่อนไข 4 ข้อการใช้มาตรา 44 ว่า ตนได้ชี้แจงเรื่องนี้ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เนื่องจากมีหน่วยงานต่าง ๆ หลายกระทรวง เสนอเพื่อขอให้ใช้คำสั่งมาตรา 44 จำนวนมาก หากไม่วางหลักเกณฑ์ไว้ จะทำให้ออกมาเยอะแยะมากเกินไป ดังนั้น เมื่อเราต้องการเก็บเอาไว้ออกในเรื่องสำคัญจริง ๆ จึงต้องมากำหนดและวางหลักเกณฑ์ว่าเรื่องไหนบ้างที่จะใช้มาตรา 44 และจะได้แจ้งให้ทุกกระทรวงได้รับทราบ ซึ่งจริง ๆ แล้วหลักเกณฑ์นี้ใช้กันมานานแล้ว แต่เป็นหลักเกณฑ์ที่รู้กันอยู่ในใจ ครั้งนี้จึงต้องมาย้ำให้เข้าใจ เพราะคสช.มีการเปลี่ยนคนมาอยู่เรื่อย ๆ บางคนไม่รู้ว่านโยบายเดิมเป็นอย่างไร และคสช. จะได้ช่วยกันดูด้วยว่าเรื่องที่เสนอมาให้ออกมาตรา 44 นั้นเข้าเกณฑ์หรือไม่

            ต่อข้อถามถึงแนวคิดที่จะเปลี่ยนคำสั่งคสช.เป็นพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ยังคงมีอยู่หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ยังคงมีอยู่ ซึ่งหลายกระทรวงทำมาแล้ว เพียงแต่ยังไม่ได้เข้าสภาเท่านั้น เพราะก่อนหน้านี้ คสช.เคยให้นโยบายไปแล้วว่า สุดท้ายแล้วต้องเปลี่ยนไปเป็น พ.ร.บ. หรือพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ก.) โดยเรื่องไหนที่จะต้องเปลี่ยนจะมีการเขียนระบุไว้ในคำสั่งชัดเจน เพราะเมื่อไปถึงจุดหนึ่งที่ คสช. สลายหลังเลือกตั้งแล้ว คำสั่งใดที่ยังไม่แปลงสภาพไปเป็นกฎหมายลูกแบบปกติต้องพิจารณายกเลิก เราต้องขู่แบบนี้ ไม่เช่นนั้นกระทรวงเขาจะไม่ยอมทำ สนุกกับการใช้อำนาจตามคำสั่งนี้ไปเรื่อย

            ดังนั้นจุดประสงค์คือ เราต้องการตั้งป้อมที่จะสกัดไม่ให้ออกมาตรา 44 ถ้าไม่จำเป็น ซึ่งต้องมีข้อทดสอบว่าจำเป็นคืออย่างไร และให้ไปแปลงสภาพเป็นกฎหมาย และสุดท้ายคือยกเลิกหมด หากถึงตอนนั้นเมื่อเขายกเลิกหมด คุณจะไม่มีเครื่องมือทำงานและอย่ามาโทษกัน

         ส่วนการยกเลิกนั้น จะเป็นการยกเลิกโดยอัตโนมัติ หรือต้องออกกฎหมายยกเลิก นายวิษณุ กล่าวว่า ในรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ว่า ถ้าคสช.ยังอยู่ สามารถออกคำสั่งมายกเลิกคำสั่งตัวเองได้ แต่เมื่อคสช.พ้นไป ต้องยกเลิกโดยพระราชบัญญัติ ยกเว้นว่าคำสั่งนั้นเป็นคำสั่งในทางบริหาร เช่น การย้ายคน แบบนี้ ครม. มีมติได้ แต่ถ้าคำสั่งนั้นมีผลเป็นกฎหมายต้องออกเป็นพระราชบัญญัติ

          ทั้งนี้เป็นไปได้เหมือนกันที่อาจจะออกพระราชบัญญัติกลางฉบับหนึ่งเพื่อยกเลิกคำสั่งคสช. ทีเดียวไปเลย  สำหรับมาตรา 44 จะหมดไปโดยปริยาย เมื่อคสช.หมดอำนาจ ไม่มีใครออกได้อีก ส่วนนี้เราได้มีการสำรวจไว้หมดแล้ว ทำบัญชีไว้หมดแล้วว่าอะไรที่เลิกอัตโนมัติ อะไรที่ออกคำสั่งคสช.มาเลิก อะไรที่อาศัยมติครม.เลิกได้ และอะไรที่ต้องออกพระราชบัญญัติมาเลิก ทุกครั้งที่มีการออกมาตรา 44 จะมีการคิดเผื่อล่วงหน้าไว้เสมอว่าสุดท้ายมันจะไปจบลงที่ตรงไหน ซึ่งมีจำนวนไม่เยอะ ประมาณสัก 50 คำสั่งได้