21 ธ.ค. 60 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการปฏิรูปว่าเป็นการประชุมสอบถามความคืบหน้าจากคณะกรรมการปฏิรูปและคณะกรรมการยุทธศาสตร์ ซึ่งแผนปฏิรูปจะต้องทำเสร็จและส่งให้คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ภายในวันที่ 24 ธ.ค.2560 และแผนยุทธศาสตร์จะทำเสร็จและส่งให้สภาพัฒน์ ภายในวันที่ 24 ม.ค.2561 ซึ่งขณะนี้แผนทำเสร็จหมดแล้ว

         ทั้งนี้ในที่ประชุมเป็นการถามถึงปัญหาและอุปสรรคซึ่งคณะกรรมการระบุว่าเคยมีแต่คลี่คลายไปแล้ว แต่สิ่งที่คณะกรรมการอยากรู้คือ เมื่อทำแผนปฏิรูปเสร็จแล้ว จะต้องทำอะไรต่อ คำตอบคือส่วนคณะกรรมการยุทธศาสตร์จะต้องทำแผนแม่บท ส่วนคณะกรรมการปฏิรูปตั้งขึ้นมาโดยอยู่ได้ 5 ปี แต่เขาใช้เวลา 6 เดือนทำเสร็จ ส่วนอีก  4 ปี 6 เดือน เขาอยู่ต่อเพื่อตามงานในหน่วยงานต่าง ๆ ว่าปฏิบัติตามแผนปฏิรูปหรือไม่  สิ่งที่ตนพูดนั้น แผนปฏิรูปยังไม่ได้ประกาศใช้ เมื่อร่างเสร็จต้องมีอีกหลายขั้นตอน ซึ่งสภาพัฒน์จะต้องไปรับฟังความคิดเห็น และนำมาปรับปรุงแก้ไข แล้วนำเสนอครม.และสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป