ข่าว

เล็งใช้เทคโนโลยีเปิดพื้นที่ปชช. ให้ความเห็นเขียนกฎหมาย

"มีชัย" เผย "บวรศักดิ์" เตรียมยกร่างขั้นตอนให้ความเห็นร่างกฎหมาย ย้ำไอเดียใช้เทคโนโลยีสนับสนุนงาน -ให้ ปชช. สนใจให้ความเห็น


 

          18 ก.ค. 60 - นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ฐานะกรรมการกฤษฎีกา เปิดเผยถึงการวางกรอบเพื่อจัดทำร่างกฎหมายว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนการจัดทำร่างกฎหมาย ตามรัฐธรรมนูญกำหนดว่า ขณะนี้คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมาย ที่มีนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นประธาน อยู่ระหว่างการยกร่าง และเมื่อแล้วเสร็จจะส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาช่วยพิจารณา ทั้งนี้ประเด็นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อจัดทำร่างกฎหมายนั้น จะใช้เทคโนโลยีเข้าสนับสนุนการทำงาน เบื้องต้นจะมีแนวทางที่ประกาศร่างกฎหมายผ่านเว็บไซต์เพื่อให้ประชาชนที่มีความรู้และสนใจต่อตัวกฎหมายให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ รวมถึงเตรียมเปิดลงทะเบียนสำหรับประชาชนที่สนใจหรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับร่างกฎหมาย เพื่อเป็นข้อมูล และหากสำนักงานกฤษฎีกาพิจารณาร่างกฎหมายที่ประชานลงทะเบียนไว้จะเรียกมาให้ความเห็น รวมถึงจะมีแนวทางเปิดเวทีรับฟังความเห็นร่างกฎหมายที่สำคัญกระทบต่อสาธารณะ
          นายมีชัย กล่าวด้วยว่า ขณะที่ขั้นตอนการรับฟังความเห็นนั้นอาจจะไม่ใช่ให้ความเห็นทุกระดับ โดยหลักการก่อนการยกร่างกฎหมาย หน่วยงานที่รับผิดชอบต่อการยกร่างกฎหมายต้องทำเนื้อหาสรุปของกฎหมายว่าเกี่ยวกับเรื่องใด และมีผลกระทบกับประชาชนลักษณะใดหรือไม่ เพื่อให้ประชาชนแสดงความเห็น และเมื่อผ่านชั้นคณะรัฐมนตรี (ครม.) และเข้าสู่คณะกรรมการกฤษฎีกา จะให้ลงเนื้อหาร่างกฎหมายฉบับเต็มผ่านเว็บไซต์.
 
 
 
 
 
 
 

 

ข่าวยอดนิยม