ข่าว

นับถอยหลังเลือกตั้ง.... งัดกลยุทธ์สร้างสีสัน กระตุ้นคนไทยออกไปใช้สิทธิ์

นับถอยหลังเลือกตั้ง.... 
งัดกลยุทธ์สร้างสีสัน กระตุ้นคนไทยออกไปใช้สิทธิ์
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

การเลือกตั้ง ส.ส.ที่จะมีขึ้นในวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 นับเป็นการเลือกตั้ง ส.ส. ครั้งแรกภายหลังจากการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2554 ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนร

 โดยได้กำหนดให้การลงคะแนนเลือกตั้งเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คือผู้มีสิทธิเลือกตั้งเลือก ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ได้เพียงหมายเลขเดียว หรือเบอร์เดียว และกำหนดให้การลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศเลือก ส.ส.แบบเบ่งเขตได้เพียงหมายเลขเดียวหรือเบอร์เดียว ที่เรียกว่า “เขตเดียว-เบอร์เดียว”

 รวมทั้งยังมีสาระสำคัญหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งโดยตรง เช่นการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัด และในเขตเลือกตั้งได้เปลี่ยนแปลง โดยกำหนดเวลาลงคะแนนไว้เพียงวันเดียว คือ วันที่ 26 มิถุนายน 2554 เวลา 08.00-15.00 น.และผู้ที่มีความประสงค์จะใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าต้องลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าก่อนตามวันเวลาที่กำหนด

 นอกจากนี้การเลือกตั้งส.ส.ครั้งนี้อยู่ภายใต้สถานการณ์ของประเทศที่น่าเป็นห่วง ทั้งปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และปัญหาทางการเมืองที่ประชาชนบางกลุ่มมีความคิดเห็นแตกต่างกัน รวมทั้งปัญหาด้านความมั่นคงของประเทศ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างมีคุณภาพโดยพร้อมเพรียง รู้ เข้าใจ และยอมรับในผลการเลือกตั้ง

 ยิ่งใกล้เวลานับถอยหลังสู่การเลือกตั้ง จึงมีการรณรงค์เกิดขึ้นเพื่อสร้างกระแสความสำคัญของการเลือกตั้ง และสร้างความรู้ ความเข้าใจถึงขั้นตอนวิธีการเลือกตั้ง เพื่อเตรียมความพร้อมของประชาชนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พร้อมกับเน้นย้ำเชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งสำคัญ

 ทั้งนี้เพื่อสร้างกระแสการรณรงค์ จึงมีการนำศิลปินที่มีชื่อเสียงมาสร้างสีสันให้การประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งครั้งนี้อย่างมาก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เลือก  "เบิร์ด" ธงไชย แมคอินไตย์  ศิลปินจากบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ซุปเปอร์ตาร์ของเมืองไทยเป็นตัวแทนประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   พร้อมนำทีมศิลปินชื่อดังมาร่วมเชิญชวนคนไทยออกมาใช้สิทธิ์   อาทิ   น้ำชา-ชีรณัฐ   "หนูนา" หนึ่งธิดา "เป้" วงเสลอ โกะตี๋ อารามบอย  มาริโอ เมาเร่อ  ยิ่งยง ยอดบัวงาม  เป็นต้น
 
 ศิลปินทั้งหมดเป็นผู้ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผ่านสปอตโทรทัศน์ 2 เวอร์ชั่น ความยาว 30 วินาที โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนรับรู้ และเข้าใจข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรูปแบบ วิธีการเลือกตั้งที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เพื่อประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกตั้ง และไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างมีคุณภาพโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้ง อันจะนำไปสู่การพัฒนาทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเลือกตั้งและยอมรับผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เป็นไปอย่างสุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม

 สำหรับกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง แบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มประชาชนทั่วไป  กลุ่มผู้ใช้แรงงาน กลุ่มคนสูงอายุ กลุ่มคนพิการ กลุ่มนิสิต นักศึกษา และเยาวชน  

 แบ่งเป็น สปอตเรื่องที่ 1 เป็นการสร้างกระแสความสำคัญของการเลือกตั้ง เชิญชวนคนไทยออกไปเลือกตั้ง โดยมีเนื้อหาการแสดงความคิดเห็นของประชาชนในหลากหลายอาชีพที่มีต่อการเลือกตั้ง ทั้งความเบื่อหน่าย  คิดว่าเหมือนเดิม ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง  ซึ่งศิลปินได้ออกมาร่วมรณรงค์ให้เห็นว่าจะไม่เหมือนเดิม หากคนไทยร่วมมือร่วมใจออกไปเลือกตั้ง

 และ สปอตเรื่องที่ 2   แสดง 5 ขั้นตอนง่ายๆ ในการเลือกตั้ง เป็นวิธีการและขั้นตอนการใช้สิทธิเลือกตั้งและเชิญชวนให้ไปเลือกตั้ง ส.ส. วันที่ 3 กรกฎาคม 2554  เวลา 08.00-15.00 น.

 นอกจากนี้ยังมีการผลิตสารคดีสั้นพร้อมล่ามภาษามือ จำนวน  5 ตอน โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 เรื่อง ได้แก่ ความสำคัญของการเลือกส.ส., ประเภทของการเลือกส.ส.ทั้ง 2 แบบ, การใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัดและในเขตเลือกตั้ง, การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้ง และขั้นตอนและวิธีการการเลือก ส.ส. นอกจากเป็นการให้ความรู้เรื่องการเลือกตั้งแล้วยังช่วยกระตุ้นเชิญชวนให้ประชาชนได้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันทั่วประเทศ  ติดตามรับชมสปอตชุดพิเศษของกกต.ได้ทางสถานีโทรทัศน์ทุกช่อง และอย่าลืมไปเลือกตั้งโดยพร้อมเพรียงกัน!!

 ด้าน "เบิร์ด" ธงไชย แมคอินไตย์ บอกว่า “เบิร์ดรู้สึกภูมิใจในการทำหน้าที่ของตัวเองไม่ว่าจะเป็นการเลือกอะไรก็ตาม เบิร์ดก็จะออกมาเลือกทุกครั้ง อยากให้ทุกคนออกมาเลือกตั้งกันเยอะๆ เพื่อแสดงว่าพวกเราตื่นตัวที่จะดูแลประเทศเรา ใช้สิทธิ์ของเราให้เต็มที่ และต้องขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ที่อายุ 18 ปี เป็นครั้งแรกที่ได้ใช้สิทธิ์ของความเป็นคนไทย ออกมาเลือกตั้งนะครับ 3 กรกฎาคมนี้ 08.00-15.00 น.ครับ”

 ส่วน "หนูนา" หนึ่งธิดา โสภณ ก็บอกความรู้สึกว่า
 “ดีใจค่ะที่ได้เป็นตัวแทนประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งในครั้งนี้  และเป็นครั้งแรกด้วยค่ะที่จะได้ใช้สิทธิ์ของตัวเอง  อยากจะเชิญชวนวัยรุ่นทุกคนที่มีอายุครบ 18 ปีที่จะได้ใช้สิทธิ์เป็นครั้งแรก  ให้ไปเลือกตั้งกันนะคะ  เป็นหน้าที่ที่เราต้องทำ ไปเลือกคนที่เราชอบและเป็นผู้ที่สามารถแก้ปัญหาของประชาชนได้  ที่สำคัญต้องเป็นคนที่รักประเทศของเราจริงๆ ค่ะ”

 ศิลปิน-ดารามาเชิญชวนถึงบ้านอย่างนี้แล้ว ยังจะนอนหลับทับสิทธิ์กันอีกหรือ!?

 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด