นาทีนี้ สปอตไลฟ์ส่องมาที่ “สองรองโฆษกหญิง” พรรคประชาธิปัตย์ ในยุคอเวนเจอร์ “จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์” นำทัพ สองคน สองวัย เลือดใหม่ ปชป. น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่ง

ทั้งคู่ “นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย” และ “นางสาวศิริภา อินทวิเชียร” เป็นผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ(ปาร์ตี้ลิสต์) ถือเป็นกลุ่มคนเลือดใหม่ของพรรคพระแม่ธรณีบีบมวยผม ที่ได้รับความไว้วางใจจาก “นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์” หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ให้เป็น “รองโฆษกพรรคปชป.” ในยุคที่มี “นายราเมศ รัตนะเชวง” ทำหน้าที่เป็นโฆษกพรรคปชป.

       รู้จัก "ดรุณวรรณ-ศิริภา" รองโฆษกหญิง เลือดใหม่พรรคประชาธิปัตย์
       นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย

“นางดรุณวรรณ” มีประสบการณ์การทำงานด้านสื่อสารการตลาดให้กับภาครัฐและเอกชน มาเกือบ 20 ปี จบการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาการสื่อสารประยุกต์ (Applied Communications) จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้า (เกียรติบัตรเรียนดี) 

     รู้จัก "ดรุณวรรณ-ศิริภา" รองโฆษกหญิง เลือดใหม่พรรคประชาธิปัตย์

ปัจจุบัน "นางดรุณวรรณ" กำลังศึกษาระดับปรัชญาดุษฏีบัณฑิต(ปริญญาเอก) สาขาสื่อสารการเมือง ที่วิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก มีความเชี่ยวชาญด้านการสื่อสารการตลาด (Marketing Communications) และการสร้างแบรนด์    

ไม่เพียงเท่านั้น "นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย" มีประสบการณ์ออกแบบแคมเปญการสื่อสารให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง และในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 นางดรุณวรรณ เป็นหนึ่งในคณะทำงานทีมนโยบายพรรค และเป็นผู้คิดสโลแกนหาเสียงให้กับพรรคประชาธิปัตย์ “แก้จน สร้างคน สร้างชาติ” 

     รู้จัก "ดรุณวรรณ-ศิริภา" รองโฆษกหญิง เลือดใหม่พรรคประชาธิปัตย์

“นางดรุณวรรณ” นอกจากเป็นรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์แล้ว ยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็น “โฆษกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(คุญหญิงกัลยา โสภณพนิช) และเป็นหนึ่งในทีมเศรษฐกิจทันสมัยของพรรคประชาธิปัตย์ เป็นคณะกรรมการกิจการเยาวชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมระหว่างเพศ รวมถึงเลขาคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กรุงเทพมหานคร(กทม.)ที่รับผิดชอบด้านการสื่อสารอีกด้วย

      รู้จัก "ดรุณวรรณ-ศิริภา" รองโฆษกหญิง เลือดใหม่พรรคประชาธิปัตย์

“นางดรุณวรรณ”มีความสนใจในการทำงานด้านการเมืองมานาน เคยเป็นแกนนำกลุ่มบอกต่อความจริง กลุ่มการเมืองภาคประชาชนที่ก่อตั้งโดยนางอานิก อัมระนันทน์

     รู้จัก "ดรุณวรรณ-ศิริภา" รองโฆษกหญิง เลือดใหม่พรรคประชาธิปัตย์

ขณะที่รองโฆษกหญิง เลือดใหม่ ปชป. อีกคน "นางสาวศิริภา อินทวิเชียร" นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มีความสนใจด้านการศึกษาและสิ่งแวดล้อม ก่อนเข้าสู่การเมือง มีผลงานกิจกรรมช่วยเหลือสังคมมากมาย เป็นผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มดีด้วยช่วยกัน และศิริอาสา อีกทั้งยังเป็น Global Shaper ตัวแทนคนรุ่นของ World Economic Forum และได้รับเลือกเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่กล่าวรายงานด้านสิ่งแวดล้อมในที่ประชุมสหประชาชาติในปี 2563 

      รู้จัก "ดรุณวรรณ-ศิริภา" รองโฆษกหญิง เลือดใหม่พรรคประชาธิปัตย์

รู้จัก "ดรุณวรรณ-ศิริภา" รองโฆษกหญิง เลือดใหม่พรรคประชาธิปัตย์

ไม่เพียงเท่านั้น "นางสาวศิริภา อินทวิเชียร" ยังได้รับเลือกเป็นประธานสภาเสรีภาพและประชาธิปไตยแห่งเอเชีย (เยาวชน)  จบการศึกษาปริญญาตรี จากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) ปริญญาโท ด้านการเงินจากมหาวิทยาลัยรีเจนท์ลอนดอน ประเทศอังกฤษ และ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการจัดการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

      รู้จัก "ดรุณวรรณ-ศิริภา" รองโฆษกหญิง เลือดใหม่พรรคประชาธิปัตย์

     นางสาวศิริภา อินทวิเชียร

ล่าสุด "นางสาวศิริภา อินทวิเชียร" ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร ในช่วงสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นอกจากจะได้เห็นภาพการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนแล้ว

      รู้จัก "ดรุณวรรณ-ศิริภา" รองโฆษกหญิง เลือดใหม่พรรคประชาธิปัตย์

ยังได้เห็นนางสาวศิริภา ออกมาเรียกร้องเรื่องนมโรงเรียน การให้ความช่วยเหลือผู้กู้ยืมกองทุนเพื่อการศึกษา(กยศ.) และได้จัดทำสื่อแนวทางการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  และแอพพลิเคชั่นเช็คชื่อเข้า-ออกสถานที่ อย่างรัฐสภา

"ดรุณวรรณ-ศิริภา” สองรองโฆษกหญิงเลือดใหม่ ปชป. ประสานเสียงกันว่า พรรคประชาธิปัตย์เปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ ได้มีโอกาสมาร่วมงาน ตามความสามารถและศักยภาพอย่างเต็มที่ และอยากเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจเข้ามาร่วมขับเคลื่อนพรรคประชาธิปัตย์ไปด้วยกัน 

     รู้จัก "ดรุณวรรณ-ศิริภา" รองโฆษกหญิง เลือดใหม่พรรคประชาธิปัตย์

     รู้จัก "ดรุณวรรณ-ศิริภา" รองโฆษกหญิง เลือดใหม่พรรคประชาธิปัตย์

"กับบทบาทการเป็นทีมโฆษกพรรคภายใต้การนำของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปตย์ได้ให้แนวทางที่ชัดเจน ในการทำงานอย่างสร้างสรรค์ มุ่งเน้นการสื่อสารเกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ ของพรรคภายใต้แนวทาง “ทำได้ไว ทำได้จริง” ที่สอดคล้องกับความต้องการและผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นหลัก มากกว่าการโต้แย้งทางการเมือง" สองรองโฆษกหญิงเลือดใหม่ ปชป. กล่าวประสานเสียง

   

     รู้จัก "ดรุณวรรณ-ศิริภา" รองโฆษกหญิง เลือดใหม่พรรคประชาธิปัตย์

นับจากนี้ไป จับตามอง "ดรุณวรรณ-ศิริภา” สองรองโฆษกหญิง เลือดใหม่พรรคประชาธิปัตย์ยุค"อเวนเจอร์" หลังสถานการณ์โควิด-19 สู่ยุคนิวนอร์มอล รอวันพิสูจน์ผลงานในสนามการเมือง ว่าทั้งคู่จะ "ทำได้ไว ทำได้จริง" จริงหรือไม่?? 

 0กมลทิพย์  ใบเงิน 0 เรียบเรียง