"วิพัตรา โตเต็มโชคชัยการ” กรรมการนโยบายหญิงหนึ่งเดียว ของพรรคประชาธิปัตย์ ผู้ร่วมก่อตั้งและหัวหน้าทีมนโยบาย New Dem

 

          "สิ่งที่ New Dem และสถาบันวิจัย FIT คิดและนำเสนอ ถูกนำไปบรรจุเป็นนโยบายพรรคหลายเรื่อง ตรงนี้พวกเราภูมิใจที่ได้ทำ เพราะพวกเราคือคนรุ่นใหม่ แต่ผู้ใหญ่ในพรรคให้โอกาส”

 

 


          “นโยบายที่ดีใจและภูมิใจที่สุดที่เห็นพรรคนำไปใช้จริง คือ นโยบายเกิดปั๊บรับแสน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ และนโยบายเพื่อการดูแลคนพิการ”

 

          “เนย” ตอนนี้เป็นนิสิตปริญญาโท คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ สาขาสุขภาพจิต ด้วยเกรดเฉลี่ย 4.00 และจบปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล สาขา Speech Language Pathology


          “เนย” เลือกที่จะก้าวข้ามสายงานด้านการแพทย์มาเป็นนักวิเคราะห์นโยบาย สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย (Future Innovative Thailand Institute: FIT) และกรรมการนโยบายพรรคประชาธิปัตย์ ด้วยความหวังที่จะขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศด้วยนโยบาย


          เหตุผลที่เนยมาร่วมงานพรรคนี้ เพราะเธอคือผู้ชนะเลิศการแข่งขันนำเสนอแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านสาธารณสุข และเรื่องคนพิการ ถึง 2 เวที จากรายการคิดสร้างชาติ โดยสถาบันวิจัย FIT และ โครงการ Redesigning Thailand ของสถาบันวิจัย TDRI นอกจากนี้เธอยังเป็นผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ มีผลงานเป็นทีมผู้เขียนหนังสือนิทานเพื่อเด็ก LD เรื่อง “เด็กชายกะปิ” รวมทั้งยังผ่านงาน Youth ambassador ด้านแรงงานข้ามชาติ ในโครงการภายใต้ UN และ ILO ด้วย

 

          “เหตุผลที่เลือกทำงานนโยบายให้กับพรรคประชาธิปัตย์ เพราะเชื่อมั่นในอุดมการณ์และวิธีการทำงานของพรรค แต่ละนโยบายของพรรคมีผลงานวิจัยมารองรับ มีการศึกษามาอย่างดีก่อนที่จะเสนอต่อสังคมว่าพรรคทำได้จริงและสังคมได้ประโยชน์ นี่คือจุดที่พรรคเราแตกต่างจากพรรคอื่น"


          ผลงานวิจัยเชิงนโยบาย ที่เนยและ FIT เคยได้ศึกษามา คือ นโยบายการดูแลเด็กปฐมวัยในประเทศไทย นโยบายการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน นโยบายการศึกษา และตอนนี้เนยกำลังขับเคลื่อนนโยบายเพื่อคนพิการในประเทศไทย


          เนยแนะนำเคล็ดลับฝากถึงเด็กรุ่นใหม่ว่า “1.เด็กรุ่นใหม่ไม่จำเป็นต้องเรียนในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว วัยของพวกเราสามารถออกมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาระดับประเทศได้ 2.เราสามารถทำสิ่งที่เรารักทั้งด้านการเรียนและการทำงานหลายๆอย่างพร้อมกันให้ดีได้ หากเรามีการแบ่งเวลาที่ดี มีเป้าหมายที่ชัดเจน และมีระเบียบวินัยที่ดี”