เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ณ บริเวณอนุสาวรีย์ ร.5 (สป.ศรีสมาน) สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมโดยได้รับเกียรติจาก พลเอกชูชาติ บัวขาว รองปลัดกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะร่วมรับมอบ เครื่องทำออกซิเจน จากดร.หิมาลัย ผิวพรรณ และคณะ ตท.รุ่น 25 เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19  ของศูนย์บริหารจัดการ COVID-19 สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม

"ดร.หิมาลัยฯ" นำคณะ ตท.รุ่น 25 มอบเครื่องทำออกซิเจน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19 ให้กับศูนย์บริหารจัดการ COVID-19 สป.

"ดร.หิมาลัยฯ" นำคณะ ตท.รุ่น 25 มอบเครื่องทำออกซิเจน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19 ให้กับศูนย์บริหารจัดการ COVID-19 สป.

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCOVID-19 ได้แพร่ระบาดระลอกใหม่และขยายวงกว้างทั่วประเทศมากยิ่งขึ้น สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ได้มีความห่วงใยประชาชน และบุคลากรทางการแพทย์ จากสถานการณ์ดังกล่าวจึงได้เปิดรับบริจาคสิ่งของต่างๆ เช่น เตียงสนาม พร้อมชุดเครื่องนอน และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อช่วยเหลือ ผู้ป่วย COVID-19 และบุคลากรทางการแพทย์ ของศูนย์บริหารจัดการ COVID-19 สป.โดยมี กรมการสรรพกำลังกลาโหม เป็นหน่วยประสานงานความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือในภาวะเร่งด่วนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศ ทำให้ต้องเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยยกระดับความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย และผู้ใกล้ชิดของศูนย์บริหารจัดการ COVID-19 สำนักปลัดกระทรวงกลาโหมได้ทันต่อสถานการณ์

"ดร.หิมาลัยฯ" นำคณะ ตท.รุ่น 25 มอบเครื่องทำออกซิเจน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19 ให้กับศูนย์บริหารจัดการ COVID-19 สป.