วันที่ 12 พฤษภาคม 2564  เพจเฟซบุ๊ก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี โพสต์ภาพที่ระบุข้อความ ว่า ประกันแพ้วัคซีนโควิด-19 คุ้มครองสูงสุด 1,000,000 บาท นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี จับมือ นายแพทย์สุรินทร์ สืบซึ้ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี หักเงินเดือนคนละครึ่งเดือน ซื้อประกันคุ้มครองสร้างความมั่นใจ คนอายุ 60 ปีขึ้นไป และเป็น 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

    นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายเรามีจำนวนประมาณ 300,000 คน แต่มีคนลงทะเบียนเพื่อฉีดวัคซีนจำนวนประมาณ 30,000 คน ผ่อนหมอพร้อม จึงปรับกลยุทธให้ อสม. รพ.สต. รับลงทะเบียน ได้เลย เมื่อทำแบบนี้แล้วก็ยังมีหลายท่านที่ยังกลัวการฉีดวัคซีน ดังนั้น ท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ได้เสนอเราซื้อประกันให้ดีหรือไม่ จึงตกลงกันว่าออกกันคนละครึ่ง โดยหักเงินเดือนของตัวเอง 2 คน คนละครึ่งเดือนมาซื้อประกันให้พี่น้องประชาชน โดยคนที่จะเข้าดรคการคือคนที่เสี่ยงที่สุด ประกอบด้วยคุรสมบัติ 3 อย่าง คือ 1.ผู้ที่อายุ 60 ปีขึ้นไป 2.เป็น 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง  3. มีบัตรสวัสดิการแห่งรับเพื่อแสดงว่ามีฐานะยากจน ซึ่งประกันจะคุ้มครองอย่างน้อย 2 เรื่อง คือ 1.เมื่อเจ็บป่วยจะค้มครองรายได้วันละ 1,000 บาท 2.หากฉีดวัคซีนแล้วเสียชีวิตจะคุ้มครองถึง 1,000,000 บาท วิธีการสามารถติดต่อที่สายด่วนชาวปทุมธานี 02-5815658, 065-9505772

    นายแพทย์สุรินทร์ สืบซึ้ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า การละทะเบียนฉีดวัคซีนของกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปและกลุ่ม7โรคเรื้อรัง ได้ดำเนินการมาตามการสั่งการของกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 มีจำนวนผู้ลงทะเบียนเกือบ 40,000 คน แล้ว  เนื่องจากจังหวัดปทุมธานีมีจำนวนประชากรมาจึงต้องรณรงค์ให้คนมาฉีดวัคซีนให้เพิ่มขึ้นต่อไป ผมและท่านผู้ว่าฯ ให้ให้ อสม.เคาะประตูบ้านเชิญช่วยให้คนมาฉีดวัคซีน ร่วมถึงบริจาคเงินเดือนคนละครึ่งเพื่อซื้อประกันแพ้วัคซีนโควิด-19 คุ้มครองสูงสุด 1,000,000 บาท ส่วนตามที่มีข่าวตลาดแห่งหนึ่งได้มีการคัดกรองเชิงรุกเพื่อเป็นการเฝ้าระวังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนมาก หลังจากที่คระกรรมการควบคุมโรคฯได้ประชุมได้สั่งการให้ปิดโซนตลาดจำนวน 2 พื้นที่ ไม่ได้ปิดตลาดทั้งหมด นอกจากนี้ทางสาธารณสุขได้เตรียมวัคซีนฉีดให้กับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดแห่งนี้จำนวน 2,000 คน ในวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 เพื่ออำนวยความสะดวกไม่ต้องไปที่โรงพยาบาล.

ภาพ/ข่าว : ประทีป ผ่องผุด ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ปทุมธานี