จ.ตราด/วันนี้ (11 พฤษภาคม 2564) นายเรือง ศรีนาราง เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ เจ้าของสวนทุเรียนนายเรือง ต.ท่ากุ่ม อ.เมือง จ.ตราด และรองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตราด พร้อมครอบครัว นำทุเรียนหมอนทอง จำนวน 70 กล่อง มาใส่ไว้ในตู้จวนแบ่งปัน ที่หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของนายเรือง ศรีนาราง

     สำหรับจวนปันสุข แห่งนี้ เป็นแนวคิดจากนายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ที่ต้องการช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อช่วยบรรเทาและเยี่ยวยาประชาชนในเบื้องต้น

     จังหวัดตราดร่วมกับคณะแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตราดจัดตั้ง ขึ้นบริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เพื่อแบ่งปันน้ำใจให้กับประชาชน ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด – 19  โดยก่อนหน้านี้ สมาคมพุทธสงเคราะห์ตราดได้นำสิ่งของมาร่วมบริจาค คือ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 50 โหล นมกล่อง 63 โหล ไข่ไก่ 27 แผง และดื่ม 120 โหล ด้วย และที่ผ่านมา มีภาคเอกชน และส่วนราชการหลายหน่วยนำสิ่งของ อาหารสำเร็จรูปนำมาใส่ตู้จวนผู้ว่าจำนวนมาก