(11 พ.ค.)ที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ร่วมกับโรงพยาบาลสิชล ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานตรวจหาเชื้อเชิงรุกให้ประชาชนผู้ที่สัมผัสเสี่ยงใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 15 ต.ท่าเรือ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายประมาณ 400 คน โดยการตรวจหาเชื้อคิด-19ในครั้งนี้ หลังจากที่สวอป(SWAB)แล้ว จะสามารถทราบผลตรวจเบื้องต้น(Rapid Test) ภายใน 30 นาที หากพบว่าติดเชื้อจะมีการส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลสิชลทันที แต่หากผลเป็นลบ ไม่พบเชื้อ ขอให้กักตัวที่บ้านจนครบ 14 วัน และจะมีการตรวจซ้ำอีก 2 ครั้ง ทั้งนี้สืบเนื่องจากพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 3 คน แล้วมีการแพร่เชื้อไปยังบุคคลใกล้ชิดในครอบครัวอีก 13 คน เป็นคลัสเตอร์ใหม่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน จึงจำเป็นต้องตรวจหาเชื้อเชิงรุก(Active Case Finding) ในส่วนของ อบต.ท่าเรือ ได้ประกาศงดให้บริการชั่วคราว 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 10-23 พฤษภาคม 2564
 

 

 

           

นายแพทย์จรัสพงษ์ สุขกรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า การตรวจหาเชื้อเชิงรุกในครั้งนี้เน้นไปที่กลุ่มเสี่ยงที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันเป็นลำดับแรก เช่นบุคคลในครอบครัว ผู้ที่มีการพูดคุยกันโดยที่ไม่ได้ใส่แมสในระยะใกล้ ซึ่งต้องตรวจเชื้อ 3 ครั้งและต้องกักตัว 14 วัน ถ้าพบเชื้อจะนำตัวไปรักษาทันที โดยจะตรวจหาเชื้อประชาชนพื้นที่หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 15 เป็นหลักก่อนเนื่องจากเป้นพื้นที่ระบาด จากนั้นจะตรวจให้กับประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านอื่น ๆ ตามลำดับต่อไป นอกจากนี้ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 จะมีการจัดชุดปฏิบัติงานลงพื้นที่ตรวจหาเชื้อเชิงรุกที่หมู่ที่ 5 ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชด้วย


              

ในขณะที่นายวิทยา เขียวรอด นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ขณะนี้มีประชาชนผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงหลายครอบครัวในพื้นที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช อยู่ระหว่างกักตัวให้ครบ 14 วัน ตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 จังหวัดนครศรีธรรมราช ดังนั้นจึงได้กำชับให้กำนันผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง อสม. หมั่นสอดส่องดูแลให้กำลังใจประชาชนที่อยู่กักตัวดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจกับเพื่อนบ้านที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงด้วย หากมีปัญหาหรือข้อขัดข้องประการใดขอให้รายงานให้อำเภอทราบเพื่อแก้ไขต่อไป

สำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราช วันนี้(11 พ.ค.64) มีผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มจำนวน 17 คน ทำให้มียอดสะสม จำนวน 637 คน รักษาหาย 271 คน เสียชีวิต 7 คน .

ไพฑูรย์  อินทศิลา ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.นครศรีธรรมราช