เมื่อวันที่ 4 พ.ค.2564 นายสรรเพชญ บุญญามณี ผู้ช่วยผู้ดำเนินงาน นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภายังคงเดินหน้านำข้าวกล่องพร้อมน้ำดื่มออกแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในชุมชนอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่สี่ วันละ 2,000 กล่องโดยแจกวันละ 2 รอบมื้อเที่ยงกับมื้อเย็น เพื่อกระจายให้ทั่วถึง ให้ครบทั้ง 55 ชุมชน ในเขตเทศบาลนครสงขลา ตั้งเป้าไว้ 30,000 กล่องน้ำดื่ม30,000 ขวดและมีการคัดกรองเข้ม ตรวจวัดอุณหภูมิ ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัยทุกคนที่มารับข้าวกล่องและน้ำดื่ม

"ปชป." สงขลา เดินหน้าช่วยเหลือชาวชุมชนที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด 19          

"ปชป." สงขลา เดินหน้าช่วยเหลือชาวชุมชนที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด 19          


 

เมื่อช่วงเที่ยงวันนี้ (ที่ 4 พ.ค.64) นายสรรเพชญ บุญญามณี ผู้ช่วยผู้ดำเนินงาน นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ลงพื้นที่ชุมชนบ่อนวัวเก่า ซึ่งเป็นชุมชนขนาดใหญ่ มีประชาชนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ในเขตเทศบาลนครสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา นำข้าวกล่องและน้ำดื่ม 1,000 ชุด ทำการแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในชุมชน ท่ามกลางการคัดกรองเข้ม ตรวจวัดอุณหภูมิ ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัยทุกคนที่มารับข้าวกล่องและน้ำดื่ม หลังร่วมกับวัดไทรงาม สงขลา เปิดโรงครัวอาสา เพื่อปรุงอาหารสดแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครสงขลา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นกำลังใจ เพื่อร่วมที่จะฟันฝ่าวิกฤต จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในครั้งนี้ไปด้วยกัน  โดยได้นำอาหารบรรจุกล่องและน้ำดื่ม ออกแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลนครสงขลา วันละ 2,000 กล่องพร้อมน้ำดื่ม 2,000 ขวด วันนี้เป็นวันที่สี่ ของการแจกจ่ายข้าวกล่องและน้ำดื่ม โดยทำการแจกวันละ 2 รอบ มื้อเที่ยง 1,000 กล่องและ มื้อเย็นอีก 1,000 กล่อง แจกมาแล้ว 4 วันรวมทั้งวันนี้ด้วย รวมข้าวกล่อง 8,000 กล่อง น้ำดื่ม 8,000 ขวด และยังคงแจกต่อไปอีก 10 วัน ก็ประมาณ 20,000 กล่องและน้ำดื่ม 20,000 ขวด ตามที่ได้ตั้งเป้าไว้ 2 อาทิตย์หรือ 14 วัน

"ปชป." สงขลา เดินหน้าช่วยเหลือชาวชุมชนที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด 19          

"ปชป." สงขลา เดินหน้าช่วยเหลือชาวชุมชนที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด 19          
 

โดยในช่วงเที่ยงก็แจกไปแล้วข้าวกล่อง 1,000 กล่องพร้อมน้ำดื่มในชุมชนบ่อนวัวเก่า ส่วนช่วงเย็นข้าวกล่องอีก1,000 กล่องพร้อมน้ำดื่มก็จะแจกที่ชุมชนกุโบวฺและครอบคลุมไปถึงชุมชนสมหวังชุมชนบ่อหว้าด้วย เพื่อกระจายให้ทั่วถึง ให้ครบทั้ง 55 ชุมชน ในเขตเทศบาลนครสงขลา ในขณะเดียวกันก็มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ อสม.ในชุมชนนำข้าวกล่องและน้ำดื่มไปมอบให้ผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุในชุมชนอย่างทั่วถึง เนื่องจากไม่สามารถออกมารับข้าวกล่องและน้ำดื่มที่จุดตั้งบริการข้าวกล่องและน้ำดื่ม บริเวณชุมชนบ่อนวัวเก่า เขตเทศบาลนครสงขลาได้ สำหรับการผลิตอาหารแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนในชุมชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นการเยียวยาพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จะใช้ระยะเวลาประมาณ 2 อาทิตย์ เพื่อแจกข้าวกล่องและน้ำดื่มให้ทั่วถึงทุกชุมชน ทั้ง 55 ชุมชน ในเขตเทศบาลนครสงขลา

"ปชป." สงขลา เดินหน้าช่วยเหลือชาวชุมชนที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด 19          

"ปชป." สงขลา เดินหน้าช่วยเหลือชาวชุมชนที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด 19          

"ปชป." สงขลา เดินหน้าช่วยเหลือชาวชุมชนที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด 19          

สรรเพชญ บุญญามณี ผู้ช่วยผู้ดำเนินงาน นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา กล่าวว่า วันนี้เรานำข้าวกล่องและน้ำดื่ม มาแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในชุมชนบ่อนวัวเก่า และชุมชนใกล้เคียง ชุมชนพัฒนาใหม่ ชุมชนร่วมใจ และชุมชนชัยมงคล หลังสถานีรถไฟเพื่อที่จะ บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเนื่องจากสถานการณ์โควิด ทั้งนี้พวกเราทำกันมาเป็นวันที่ 4 แล้ว โดยเริ่มมาตั้งแต่วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคมเป็นต้นมา โดยนำอาหารปรุงสดแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน จำนวน 2,000 กล่อง ทุกวัน เราจะทำไปอีก 2 อาทิตย์เป็นอย่างน้อย เพื่อจะบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ 

"ปชป." สงขลา เดินหน้าช่วยเหลือชาวชุมชนที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด 19          

"ปชป." สงขลา เดินหน้าช่วยเหลือชาวชุมชนที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด 19          

ทั้งนี้ เราได้ปฏิบัติตาม มาตรการของทางราชการทุกประการ ไม่ว่าจะเป็นการสวมใส่หน้ากากอนามัย การคัดกรอง การเว้นระยะห่าง เพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนทุกคนที่มารับข้าวกล่องและน้ำดื่มจากเราได้รับความปลอดภัยมากที่สุด   

นอกจากนี้ยังได้จัดรถออกพ่นนำ้ยาฆ่าเชื้อทุกตำบลในเขตอำเภอเมือง พร้อมแจกหน้ากากอนามัยให้ชุมชนและหมู่บ้านต่างๆ เพื่อให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤษนี้ไปด้วยกัน

 

"ปชป." สงขลา เดินหน้าช่วยเหลือชาวชุมชนที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด 19          

"ปชป." สงขลา เดินหน้าช่วยเหลือชาวชุมชนที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด 19          

"ปชป." สงขลา เดินหน้าช่วยเหลือชาวชุมชนที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด 19