13 เมษายน 2564 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 ที่กำลังระบาดไปทั่วประเทศในขณะนี้ จ.สิงห์บุรี ได้มีออกประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง มาตรการควบคุมการเดินทางของบุคคลที่เดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมทั้งแจ้งเตือนผู้ที่เดินทางไปในสถานที่เสี่ยงให้รีบรายงานตัว

นอกจากนี้ สสจ.สิงห์บุรี  ยังได้ดำเนินการเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อหาเชื้อ โควิด-19 ผู้ที่เดินจากมาจากพื้นที่เสี่ยง และมีพฤติกรรมเสี่ยงทุกราย ซึ่งจังหวัดสิงห์บุรีไม่พบผู้ป่วยมาแล้วทั้งสิ้น 88 วัน (ข้อมูล ณ วันที่ 12 เมษายน 2564) มีรายงานพบผู้ป่วยยืนยันเพิ่มขึ้น 1 ราย นับเป็นรายที่ 18 ของจังหวัดสิงห์บุรี แต่ถือเป็นรายที่ 1 ของการระบาดระลอกใหม่ เมษายน 2564 ตอนนี้จังหวัดสิงห์บุรีเริ่มมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ไปแล้ว เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ซึ่งจะแล้วเสร็จตามเป้าหมาย 900 ราย ในวันที่ 19 เมษายน นี้

สำหรับในวันนี้ (13 เม.ย.) ได้มีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งจะมีการออกประกาศจังหวัดสิงห์บุรีในวันนี้ เพื่อกำหนดมาตรการในการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 14 เมษายน 2564 ขอความร่วมมือประชาชนชาวสิงห์บุรีปฏิบัติตามมาตรการที่ประกาศอย่างเคร่งครัดต่อไป

นายแพทย์ จักราวุธ จุฑาสงฆ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ป่วยยืนยันรายที่ 18 นี้ ได้รับการยืนยันผล เมื่อคืนวันที่ 11 เม.ย. เวลา 21.00 น. ซึ่งผู้ป่วยยืนยันรายนี้ เป็นผู้ที่เดินทางมาตรวจหาเชื้อด้วยตนเอง เพราะมีอาชีพเป็นนักดนตรีตามสถานบันเทิง ประกอบกับทราบว่าเพื่อนของเพื่อนนักดนตรีกลุ่มเดียวกันตรวจพบเชื้อ โควิด-19 ซึ่งขณะนี้ผู้ป่วยพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสิงห์บุรี โดยผู้ป่วยรายที่ 18 มี Timeline ดังนี้

สิงห์บุรี, โควิด-19

สิงห์บุรี, โควิด-19

 

ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 18 เพศชาย อายุ 31 ปี อาชีพ นักดนตรี ต.ต้นโพธิ์ อ.เมืองสิงห์บุรี

วันที่ 4 เมษายน 2564 เวลา 00.00 - 01.00 น. เล่นดนตรีกับเพื่อน 3 คน ที่สถานบันเทิง อ.หนองแค จ.สระบุรี

เวลา 03.00 น. เดินทางกลับบ้านพักที่สิงห์บุรี

วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 06.00 - 17.00 น. อยู่บ้านพัก

เวลา 17.30 - 18.30 น. ออกกำลังกายที่ฟิตเนส ในเขตเมืองสิงห์บุรี

วันที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 06.00 - 17.00 น. อยู่บ้านพัก

เวลา 22.00 - 24.00 น. เล่นดนตรีกับเพื่อน 3 คนเดิม แถวเลียบด่วนรามอินทรา

วันที่ 7 เมษายน 2564 อยู่บ้านตลอดทั้งวัน

วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 12.00 น. เข้ารับการตรวจ COVID-19 ครั้งที่ 1 หลังทราบว่าเพื่อนของเพื่อนนักดนตรีที่จังหวัดสระบุรี ตรวจพบเชื้อ โควิด-19 กลับมากักตัวอยู่ที่บ้าน

เวลา 16.30 น. ผลตรวจครั้งที่ 1 เป็นลบ

วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 10.00 - 11.00 น. เข้ามารับใบรับรองผลตรวจที่ รพ.สิงห์บุรี

เวลา 22.00 - 00.00 น. เล่นดนตรีที่ คลอง 6 จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 10 เมษายน 2564 อยู่บ้านพัก เริ่มมีอาการมีไข้ เจ็บคอ ไอมีเสมหะ น้ำมูกใส ปวดเมื่อยร่างกาย ตาแดง ทานยา

วันที่ 11 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น. ผู้ป่วยเข้ามาตรวจ โควิด-19 ซ้ำครั้งที่ 2 (เนื่องจากมีอาการ)

เวลา 21.00 น. ผลการตรวจ พบเชื้อ โควิด-19 เข้ารับการรักษาที่ รพ.สิงห์บุรี

 

จากการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก พบผู้สัมผัสกลุ่มเสี่ยงสูง จำนวน 9 ราย โดยวันที่ 12 เมษายน 2564 ได้ตรวจหาเชื้อ โควิด-19 ครั้งที่ 1 แล้ว 8 ราย ส่วนอีก 1 ราย จะดำเนินการตรวจวันที่ 13 เมษายน 2564 และจะดำเนินการตรวจหาเชื้อ โควิด-19 ครั้งที่ 2 วันที่ 18 เมษายน 2564 และวันที่ 19 เมษายน 2564 ทั้งนี้ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 9 ราย จะถูกกักกันตัวเองที่บ้าน 14 วัน นอกจากนี้ ยังพบกลุ่มเสี่ยงต่ำ จำนวน 23 ราย โดยทั้ง 23 ราย ได้คุมไว้สังเกตอาการที่บ้าน 14 วัน เบื้องต้น ผลการตรวจหาเชื้อ โควิด-19 ครั้งที่ 1 จำนวน 8 ราย พบผู้ติดเชื้อ 1 ราย (น้องชายของผู้ติดเชื้อ) ซึ่งนับเป็นรายที่ 19 ขณะนี้ ได้นำเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสิงห์บุรีแล้ว ส่วน Timeline ของผู้ป่วยรายนี้จะแจ้งให้ทราบต่อไป

สิงห์บุรี, โควิด-19

 

สิงห์บุรี, โควิด-19

ผู้ป่วยยืนยันอีก 1 ราย ซึ่งเป็นรายที่ 20 เพศหญิง ได้รับรายงานเมื่อเช้านี้ ขณะนี้ ทีมสอบสวนโรคกำลังติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิด และตรวจสอบ Timeline ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ช่วงนี้เป็นเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งมีผู้เดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีเป็นจำนวนมาก จึงขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี ลงทะเบียนใน QR Code และติดตั้งแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ก่อนเดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อมาถึงบ้านก็ขอให้ฉลองสงกรานต์กันภายในครอบครัว อยู่บ้านให้มากที่สุด ออกจากบ้านเท่าที่จำเป็น ดูแลตนเอง โดยการเว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก ล้างมือบ่อยๆ ตรวจวัดอุณหภูมิ และลงชื่อ “ไทยชนะ” เมื่อเข้าไปในสถานที่หรือแหล่งชุมชน หากมีประวัติเดินทางเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง สัมผัสใกล้ชิดกับกลุ่มเสี่ยง หรือมีพฤติกรรมเสี่ยง ขอให้เฝ้าระวัง กักกันตัวเอง 14 วัน หรือตลอดเวลาที่มาพำนักในจังหวัดสิงห์บุรี หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส เหนื่อยหอบ หายใจลำบาก ตาแดง มีผื่น ให้รีบไปพบแพทย์ทันทีเพื่อตรวจหาเชื้อ โควิด-19 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ และขอความร่วมมืออย่าปกปิดข้อมูลความจริง โดยสามารถสอบถามและแจ้งรายละเอียดได้ที่สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งใกล้บ้าน

สิงห์บุรี, โควิด-19

สิงห์บุรี, โควิด-19

ณัฏฐนารา ปานมี ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สิงห์บุรี