ที่ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย พลตำรวจตรี ชินวิช วิชัยธนพัฒน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมทุกประเภทในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 เมื่อเย็นวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 โดยมี พันเอก สิงหนาท โลสุยะ รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 37 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

ในการนี้ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายมีเป้าประสงค์ปฏิบัติการกวาดล้างอาชญากร กำจัดอาชญกรรม ป้องกันภัยอันตรายให้แก่ประชาชนในช่วงเทศกาลป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมืองเชียงราย ปราบภัยให้ผองพาลเกรงขาม ปวงประชาเป็นสุข อุ่นใจในผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ด้วยการสนธิกำลังกับหน่วยกำลังออกร่วมปฏิบัติการและอำนวยความสะดวก ทั้งในด้านการจราจร การตรวจเคลื่อนที่ และการรับแจ้งเหตุตลอดเวลาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตามนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และตำรวจภูธรภาค 5 โดยมีเป้าหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมจากเหล่ามิจฉาชีพที่อาจฉวยโอกาสในการกระทำผิด และสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงราย เมืองแห่งความสุข สะอาด ปลอดภัย และน่ายล

โดยได้รับการสนับสนุนกำลังจากส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย ข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรเชียงราย มณฑลทหารบกที่ 37 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 327 ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย ตำรวจทางหลวงเชียงราย ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย และโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ รวมทั้งสิ้นจำนวนกว่า 300 นาย เข้าร่วมปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมทุกประเภทในครั้งนี้

พลตำรวจตรี ชินวิช วิชัยธนพัฒน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย กล่าวด้วยว่า ขอเป็นกำลังใจให้ชุดปฏิบัติการทุกหน่วยทุกนายมีความตั้งใจ มุ่งมั่น อดทนในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ในการป้องกันปราบปรามผู้กระทำความผิดในคดีอาญา 4 กลุ่ม โดยเพิ่มความเข้มข้นในการจับกุม ได้แก่ พ.ร.บ.อาวุธปืนและเครื่องกระสุน ยาเสพติด การพนัน บุคคลตามหมายจับ ตลอดจนการกวดขันจับกลุ่มผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกฯ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พระราชบัญญัติสุรา พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ให้มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนมีความเชื่อมั่นศรัทธาต่อหน่วยงานของรัฐ ในการดูแลความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเที่ยวยังจังหวัดเชียงราย และการอำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงวันหยุดยาวที่ใกล้จะถึงนี้อีกด้วย

 

นายณัฐวัตร ลาพิงค์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดเชียงราย