24 พ.ย. 2563 บรรยากาศการเตรียมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (ส.อบจ.) และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (นายก อบจ.) นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.อบจ. และ นายก อบจ. ของจังหวัดชัยภูมิ ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ซึ่งในครั้งนี้จะต้องใช้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยรวมมากว่า 20,000 คน รวมทั้งการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้คนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้กันให้มากขึ้น และในส่วนปัญหาสำหรับคนที่มีความจำเป็นมาใช้สิทธิ์ไม่ได้ต้องแจ้งเหตุจำเป็นที่ทาง กกต.กลางกำลังเร่งดำเนินการเปิดโอกาสให้กับคนที่มีความจำเป็นมาใช้สิทธิไม่ได้สามารถแจ้งได้ที่เว็ปไซต์ของ กกต.ได้ ซึ่งจะเร่งให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้แล้วเสร็จในอีกไม่กี่วันนี้ได้ต่อไป ก่อนที่จะมีการแถลงการณ์เตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้ง ส.อบจ.- นายก อบจ.ชัยภูมิ ในครั้งนี้ร่วมกันที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยในภาพรวมของการเตรียมการจัดการเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีในครั้งนี้ด้วย

 

 

ด้าน นายประทีป ศิลปเทศ ในฐานะประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ แถลงผลรายงานสรุปการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ที่จะถึงนี้ ว่า จ.ชัยภูมิ มีผู้สมัครเลือกตั้งนายก อบจ. รวม 4 ราย มีผู้สมัคร ส.อบจ. รวมเดิม 152 ราย ล่าสุดพบขาดคุณสมบัติ 1 ราย คงเหลือผู้สมัครล่าสุดรวม 151 ราย เป็นชาย รวม 119 คน เป็นหญิง 32 คน ใน 36 เขตเลือกตั้ง มีผู้สมัคร 2 คน ใน 4 เขต ผู้สมัคร 3 คน ฝน 2 เขต ผู้สมัคร 4 คน ใน 16 เขต ผู้สมัคร 5 คน ใน 11 เขต ผุ้สมัคร 6 คน ใน 2 เขต และมีผู้สมัครสูงสุด 7 คน ใน 1 เขต ของเขต 1 อำเภอเมืองชัยภูมิ และมีผู้สมัครอายุน้อยสุดอายุ 26 ปี จำนวน 3 คน และมีผู้สมัครอายุมากที่สุด 75 ปี จำนวน 1 คน และระดับการศึกษาของผู้สมัครโดยรวมต่ำกว่าปริญญาตรี รวม 69 คน ปริญญาตรี 59 คน ปริญญาโท 22 คน และปริญญาเอก 1 คน และเคยเป็นนักการเมืองทั้งระดับประเทศและท้องถิ่น จำนวน 45 คน ผู้สมัครหน้าใหม่ 106 คน ด้านอาชีพผู้สมัครโดยรวมมากสุดมาจากอาชีพนักธุรกิจและค้าขายรวม 75 คน นักการเมือง 18 คน เกษตรกร 17 คน พนักงานเอกชน 9 คน ข้าราชการบำนาญ 8 คน ทนายความ 2 คน วิศวกร 2 คน แพทย์ 1 คน นักวิชาการ 1 คน ไม่ระบุอาชีพ 18 คน ซึ่งในการเลือกตั้ง อบจ.ชัยภูมิ ครั้งนี้ ยังพบว่ามีคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจด้านการเมืองมากขึ้น มีผู้สมัครอายุต่ำกว่า 30 ปี รวมมากขึ้นกว่า 11 คน คิดเป็นร้อยละ 7.2 และอายุไม่เกิน 40 ปี มีจำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 23.6 %

 

 

ล่าสุด 24 พ.ย.63 ในพื้นที่จ.ชัยภูมิ ในการเลือกตั้ง นายก อบจ.-ส.อบจ.ชัยภูมิ ขณะนี้รวมมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 891,928 คน จากประชากรโดยรวมทั้งจังหวัดเกือบ 1.2 ล้านคน ซึ่งตัวเลขอาจจะยังไม่นิ่งจะต้องรอให้มีการตรวจสอบการยื่นเพิ่มถอนชื่อในทะเบียนบ้านภายในไม่เกิน 9 ธ.ค.63 นี้ก่อน ซึ่งในวันที่ 10 ธ.ค.63 นี้ จึงจะสามารถสรุปตัวเลขผู้มีสิทธิ์ครั้งนี้จะออกมาชัดเจนได้ทั้งหมดต่อไป ซึ่งคาดว่าก็น่าจะไม่เกินอยู่ที่หลัก 9 แสนคน และมีหน่วยเลือกตั้งที่ชัดเจนออกมาทั้งหมดแล้ว รวมมีทั้งหมด 1,940 หน่วยเลือกตั้ง ใน 36 เขต ประจำอยู่ในทั้ง 16 อำเภอ ทั่วทั้งจังหวัดชัยภูมิ รวมทั้งด้าน น.ส.จริยา ศิริพันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.ชัยภูมิ ในฐานผอ.กกต.อบจ.ชัยภูมิ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในภาพรวมขณะนี้ปัญหาการเตรียมการจัดการเลือกตั้งส่วนใหญ่ก็ยังไม่มีอะไรมาก ส่วนใหญ่จะเป็นการติดป้ายหาเสียงบังภูมิทัศน์การจราจร ซึ่งประชาชนก็สามารถแจ้งปัญหามาได้ เพื่อที่จะได้ประสาน กกต.ให้แจ้งผู้สมัครแต่ละรายลงไปแก้ไขต่อไป ซึ่งจากนี้ไปก็จะเป็นเรื่องที่อยากเชิญชวนให้ประชาชนชาวชัยภูมิ ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์กันให้มากขึ้น ที่ทาง กกต.ชัยภูมิ จะคิกออฟ ออกประชาสัมพันธ์ครั้งใหญ่พร้อมกันในทั่วทั้งจังหวัดชัยภูมิ ในทุกโรงเรียน สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คนในหมู่บ้านทุกชุมชนในทั้ง 16 อำเภอ จะออกเดินรณรงค์พร้อมใจกันเชิญชวนออกมาใช้สิทธิ์พร้อมกันทั่วทั้งจังหวัดในวันที่ 18 ธ.ค.63 นี้ ก่อนที่จะถึงวันเลือกตั้งในวันที่ 20 ธ.ค.63 นี้ และคาดว่าในการเลือกตั้ง นายก อบจ.- ส.อบจ.ชัยภูมิ ครั้งนี้คาดว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่น้อยกว่า 65 %

 

มัฆวาน วรรณกุลผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ