วันนี้ (23 พ.ย. 2563) ผู้สื่อข่าวรายว่า ร้านรับทำป้าย สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆใน จ.พะเยา เริ่มกระเพื่อมไปในทิศทางที่ดีขึ้น หลังจากมีการรับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกในห้วงที่ผ่านมา จึงมีการระดมวัสดุ อุปกรณ์ในการทำป้ายหาเสียงไว้ให้ผู้สมัครกันอย่างคึกคัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ร้าน “ โฮงป้ายพะเยา “ ซึ่งตั้งอยู่บนถนนสายพะเยา – ป่าแดด อ.เมือง จ.พะเยา ได้รับงานทำป้ายผู้สมัครนายก.อบจ.และ สอ.อบจ.จากกลุ่มผู้ถึงสมัคร 2 ทีม

 

นายชาญวิทย์  รักไธสง หรือช่างโจ้ เจ้าของร้าน “โฮงป้ายพะเยา“ เปิดเผยว่า หลังจากที่มีการทำปฏิวัติรัฐประหารเมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2557 เป็นต้นมางานเกี่ยวกับการเลือกตั้งทั้งหมดได้หายไป ร้านรับทำป้าย สื่อสิ่งพิมพ์ก็ได้อาศัยงานขาจรจากร้านค้าและองค์กรราชการ เอกชน มาใช้บริการบ้างเป็นครั้งคราว ซึ่งก็พอจะพยุงฐานะของร้านไปได้ แต่พอปี 2562 ซึ่งมีการเลือกตั้ง ส.ส. ทางร้านโฮงป้ายพะเยาและร้านอื่นๆ ก็ได้รับอานิสงส์ มีงานป้ายเข้ามาจนสร้างรายได้ให้ร้านอย่างงามสามารถเลี้ยงตัวเองและลูกน้องได้และพยุงฐานะทางการเงินของร้านมาได้จนกระทั่งมีการรับสมัครนายก.อบจ.และส.อบจ.ในครั้งนี้

 

 

นายชาญวิทย์ กล่าวต่อไปว่า ในครั้งนี้ทางร้านฯ ได้รับงานป้ายผู้สมัครจำนวน 2 กลุ่ม คือ จากผู้สมัครหมายเลข 1. นายชัยประพันธ์ สิงห์ชัย พร้อมสมาชิก และกลุ่มของผู้สมัครหมายเลข 2 นายณรงค์  นามวงศ์  ซึ่งส่วนของนายชัยประพันธ์ ทำเสร็จพร้อมติดตั้งเกือบสมบูรณ์แล้ว ส่วนของนายณรงค์ อยู่ระหว่างแก้แบบและจะเร่งทำเพื่อให้เสร็จทันก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง 20 ธันวาคม 2563  ซึ่งก็ถือว่าเป็นนิมิตรหมายที่ดี เพราะหลังจากที่มีการเลือกตั้งนายก.และสมาชิก อบจ.แล้ว ที่น่าจะตามมาติดก็คือ การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นทั้ง องค์การบริหารส่วนตำบล , เทศบาลตำบล , เทศบาลเมือง ฯลฯ ซึ่งน่าจะทำให้ธุรกิจการทำป้ายมีเงินหมุนเวียนในระบบมากพอสมควร 

 

นพพร ทาทาน ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.พะเยา