เมื่อวันที่ 19 พ.ย.2563  นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม นายบุญเรือง เมฆฉิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดหาร พล.ต.ต.สรรธาน อินทรจักร ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร เปิดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมช่องทางตลาดและเชื่อมโยงจำหน่ายสินค้าและบริการ ให้นักท่องเที่ยวในวันหยุดยาว โดยมีนางลักขณา บุญนำ พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า แม่ค้า และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงาน ณ ตลาดต้องชมถนนคนเดิน (Walking Street) ริมโขงสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 2 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

นางลักขณา บุญนำ พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ ได้ผลักดันและส่งเสริมตลาดต้องชมให้เป็นกลไกในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานรากและในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563 เป็นช่วงที่มีวันหยุดยาว ได้กำหนดแผนกรเชื่อมโยงตลาด เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวให้มาใช้จ่ายเลือกซื้อสินค้าภายในตลาดต้องชม เป็นการช่วยให้พ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ได้มีรายได้มากขึ้น

 

การจัดการในครั้งนี้มีกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการสินค้าเด่นจังหวัดมุกดาหาร ในพื้นที่ตลาดต้องชมมาร่วมจำหน่ายสินค้า อาทิ เนื้อดคขุน สินค้าเกษตรแปรรูป สินค้า Organic สินค้าชุมชน และอาหารปรุงสำเร็จมากมาย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมแข่งขันกินจุ (ขนมจีนชามยักษ์) กิจกรรมแจกคูปองส่งเรสริมการขาย

นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า  จังหวัดมุกดาหาร ได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาจังหวัดเป็น “เมืองการค้าทันสมัย เกษตรคุณภาพสูง ท่องเที่ยวชายโขง เชื่อมโยงอาเซียน” ในด้านการค้า มีมูลค่าการค้าชายแดนรวม 2,552,152 ล้านบาท  สินค้าเกษตรหลัก ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา และอ้อย ด้านการท่องเที่ยว มีแลนด์มาร์คที่น่าสนใจหลายแห่ง  อีกทั้งจังหวัดมุกดาหารมีศักยภาพด้านทำเลที่ตั้ง โดยตั้งอยู่บนกึ่งกลางเส้น EWEC และมีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่มีความเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน สามารถรองรับการขยายตัวด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว

 

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นการกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายในตลาดต้องชม กระตุ้นการท่องเที่ยว ทำให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ส่งผลต่อเศรษฐกิจในจังหวัดมุกดาหารได้เป็นอย่างดี

 

 

อนุศักดิ์ เสาวภา แสนวิเศษ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร