ผู้สื่อข่าวจังหวัดอุตรดิตถ์ รายงานว่า ที่ศูนย์ประสานงานการสืบสวนและไต่สวน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ นายพีรัช สารทรง ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) อุตรดิตถ์ เขต 1 อ.ตรอน เบอร์ 1 เข้ายืนเอกสารและหนังสือร้องเรียนต่อ นายศุภวิชย์ คำแก้ว พนักงานสืบสวนและสอบสวน (ชำนาญการ) ประจำ กกต.จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อขอให้สืบสวน กรณีผู้สมัครสมาชิก อบจ.อุตรดิตถ์รายหนึ่ง ขึ้นเวทีการแสดงในงานประเพณีลอยกระทงของวัดไชยมงคล ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน เมื่อวันที่ 31 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยผู้สมัครสมาชิก อบจ. อุตรดิตถ์รายเดียวกันนี้ได้มอบซองขาวซึ่งด้านในอาจมีเงินให้กับนางรำบนเวที ซึ่งถือว่าอาจจะกระทำผิดระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 5 ลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง (5) ช่วยเหลืองเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ให้แก่ผู้ใดตามปกติประเพณีต่าง ๆ  เพราะห้วงเวลาหรือห้ามผู้สมัครกระทำผิดมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคมที่ผ่านมาแล้ว

นายพีรัช กล่าวว่า ตนเจอภาพถ่ายที่ผู้สมัครรายดังกล่าวขึ้นเวทีมอบซองขาวให้กับนางรำบนเวทีในงานประเพณีลอยกระทงในเฟซบุ๊ก ซึ่งเป็นเพจขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) น้ำอ่าง จากนั้นก็ปรึกษากับนักกฎหมายว่า พฤติกรรมดัง กล่าวของผู้สมัครรายนี้ อาจะเข้าข่ายผิดข้อห้ามในการหาเสียงได้ จึงนำภาพถ่ายมายื่นร้องต่องานสืบสวนสอบสวนและพรรคการเมือง กกต.จังหวัดอุตรดิตถ์ให้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าว ซึ่งก็เป็นไปตามสิทธิ์ของผู้สมัคร หากกระทำผิดก็ให้ดำเนิน การกฎหมายอย่างเด็ดขาด เพราะเชื่อว่าในซองขาวที่มอบให้กับนางรำนั้นอาจจะเป็นเงิน เพราะปกติแล้วคงไม่มีใครขึ้นไปมอบซองขาวเปล่าอย่างแน่นอน

 

ด้าน นายดำเนิน นันเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) น้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ กล่าวถึงเรื่องดังกล่าวว่า อบต.น้ำอ่าง ได้จัดงานลอยกระทงขึ้นบริเวณลานวัฒนธรรม ที่วัดไชยมงคล ซึ่งเป็นงานประจำปีและถูกจัดให้มีขึ้นทุกปี โดยองค์กรปกครองท้องถิ่น อบต.น้ำอ่างร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลน้ำอ่างร่วมกันจัดงาน อาศัยงบประมาณของ อบต. และงบของสภาวัฒนธรรมตำบลน้ำอ่าง มีการจัดทำโครงการขึ้นตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 63 ที่ผ่านมา ดร.อุดมศักดิ์  จักรน้ำอ่าง ในฐานะคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมของตำบลน้ำอ่าง ได้เข้าร่วมประชุมหารือชี้แจงเกี่ยวกับการจัดงานประเพณีลอยกระทง เพื่อรักษาประเพณีอันดีงามนี้คงไว้ให้ลูกหลานคู่กับตำบลน้ำอ่าง ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนจากสถานศึกษาทั้ง 3 แห่ง ของตำบลน้ำอ่าง 10 ชุด เยาวชนอีก 1 ชุด อบต.นำงบที่จัดเตรียมใส่ซองไว้ พิธีกรกล่าวเชิญแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงาน อาทิ ผู้ใหญ่บ้าน ประธานสภา อบต. ผู้อำนวยการโรงเรียน แขกท่านอื่นรวมถึงผู้ถูกร้องเรียน ขึ้นเวทีมอบรางวัลให้แก่เด็กนักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการแสดง

เงินที่มอบรางวัลให้แก่เด็กนักเรียนและเยาวชนนั้น เป็นเงินงบประมาณของ อบต.และสภาวัฒนธรรมตำบลน้ำอ่าง ไม่ได้เป็นเงินส่วนตัวของผู้ขึ้นมอบให้บนเวที สิ่งที่สำคัญ อบต.น้ำอ่างมีเพจส่วนตัว เมื่อมีกิจกรรม เจ้าหน้าที่จึงนำภาพกิจกรรมนี้โพสต์ลงให้ประชาชนทุกคนได้รับทราบ เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และกิจกรรมให้ประชาชนทั่วไปทราบและรู้จักมากขึ้น ทาง อบต.ไม่ทราบและไม่รู้ว่า หลังงานประเพณีลอยกระทงผ่านไปแล้ว ผู้ถูกร้องเรียนคือหนึ่งในผู้ที่มอบเงินให้กับเด็กนักเรียน จะลงเล่นการเมืองหรือลงสมัคร ส.อบจ.ในเขตอำเภอตรอน เนื่องจากไม่ได้แจ้งให้ผู้จัดงานรับทราบ เมื่อทางอบต.ทราบเรื่องจึงแจ้งให้เจ้าหน้าที่ลบภาพกิจกรรมของผู้สมัครออกทันที หวั่นถูกข้อครหาเรื่องดังกล่าว  กระทั่งต่อมาภาพดังกล่าวถูกนำไปร้องเรียนต่อ กกต.จังหวัดอุตรดิตถ์ ทั้งนี้ ทาง อบต.น้ำอ่าง พร้อมชี้แจงต่อ กกต.จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยสาเหตุที่ทาง อบต.ไม่ได้ตั้งใจ เพราะเป็นภาพกิจ กรรมของทาง อบต.เอง ที่มีการนำเผยแพร่ทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นของ อบต. นายดำเนินกล่าว

 

แหล่งข่าวจากสำนักงาน กกต.จังหวัดอุรดิตถ์ กล่าวว่า หลังจากมีผู้ร้องเรียน ทางชุดสืบสวนและไต่สวนจะดำเนินการตรวจคำร้องเนื้อหาสาระของผู้ร้องว่าถูกต้องหรือไม่ หากถูกต้องจึงนำเสนอให้ นายนิยม จันทร์เยี่ยม ผอ.ผอ.กกต.จังหวัดอุตรดิตถ์ ทราบ เพื่อวินิจฉัยรับเรื่องหรือไม่รับเรื่อง หากไม่รับก็ส่งเรื่องให้ กกต.กลางวินิจฉัยอีกครั้งว่า จะรับเรื่องหรือไม่รับเรื่อง หากรับก็ดำเนินการสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงต่อไป โดยสืบหาข้อเท็จจริงจาก อบต.น้ำอ่างและแวดล้อม หลังสืบสวนสอบสวนเสร็จแล้วก็จะนำเรื่องเข้าสู่คณะกรรมการคัดค้านการลงสมัคร ส.อบจ.ของผู้ถูกกล่าวหาตามที่ถูกร้องเรียนว่า คดีนี้มีมูลหรือไม่อย่างไรและเข้าข่ายกระทำความผิดกฏหมายเลือกตั้งหรือไม่อย่างไร โดยใช้เวลาไม่เกิน 20 วันถึงจะทราบผลการร้องเรียนครั้งนี้ และทราบผลก่อนการเลือกตั้ง ส.อบจ.ในวันที่ 20 ธันวาคม 63 นี้เช่นกัน

 

สมภพ  สินพิพัฒนฤดี ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์